2015. július 17., péntek

Keresztényként elfogadható a homoszexuális életforma?

Az a helyzet, hogy a téma taglalásával most már lassan Dunát lehetne rekeszteni. Nos, én is pakolnék egy homokzsákot a gátba. Az indulatok magasra csapnak minden oldalon, nehéz így érzelemmentesen írni. Tudatában vagyok annak, hogy semmi újat nem mondok, inkább csak hangosan gondolkodok, mintegy rendbe szedem a gondolataimat.

Az egy dolog, hogy a nyugati társadalmunkban milyen erkölcsi változások vannak immár évtizedek óta. Az pedig egy másik, hogy keresztényi alapvető, idáig kikezdhetetlen etikai normák simán átalakulnak, át értelmeződnek. A melegség mint életforma idáig a szekuláris társadalom kérdése volt. Most már nem az. Nem tudom, hogy miért alakultak így dolgok, én nem látok ebben tisztán. Valami olyasmit érzek, hogy ez (is) Amerikából jön. Mármint, hogy ilyen erővel tör fel a mellett vagy ellen kérdés. Vízválasztóvá válik a homoszexualitáshoz való hozzá állás, kibékíthetetlen ellentéteket szítva. Szerintem ez van, ha tetszik ha nem. Ezzel meg kell a kereszténységnek birkózni!

A keresztényi vízválasztók régen a dogmatikum köré csoportosultak, és világosan kijelölték a sarokpontokat. Keresztény az aki, hisz Jézusban, mint aki valóságosan Isten és ember. Hisz a Szentháromság Istenben, aki megváltotta az embert a bűneiből. Ez  hittani oldal. Mindig is voltak a történelemben törekvések, melyek ezeket az igazságokat megkérdőjelezték, de ez oda vezetett, hogy a gyengén levert határ oszlopok még mélyebbre kerültek. Ez jól is van így, mert a kereszténység megosztottsága ellenére, akár ki akármit mond, éppen történelmi dogmatikai alapigazságokat tekintve nagyon is egységes. Legyen az ilyen olyan protestáns, történelmi vagy új, vagy katolikus vagy ortodox. A mozgolódás (megosztottság) a világos határ köveken belül történik. 

Ezzel a kérdéssel nem is akarok tovább foglalkozni most (némileg érintettem pl: itt ).

Egy új határkijelölés van kialakulóba, de ez nem dogmatikai síkon, hanem etikai vonalon történik. Amely nem kevésbé jelentős. Hiszen a dogmatikumhoz társulnia kell az etikumnak. A kereszténységnek ez a lényege. Nem csak hinnem kell, hanem annak pozitív következménye van az életemre. Mit hiszek? Ez dogmatika. Hogyan élek? Ez etika. A nyugati kereszténységnek meg kell ezzel küzdeni! Attól tartok, hogy ez sem megy majd áldozatok nélkül. Régi keresztényi együttműködések, barátságok futnak majd zátonyra és régi ellenségeskedő oldalak találnak majd egymásra, Mindez a keresztényi etika régi és az újabb értelmezése mentén.

Bizonyos vagyok benne, hogy a homoszexualitáshoz való hozzá állás ilyen. Miért? Nem a meleg felebarátaink miatt, mint ember miatt. Nem azért mert a heterók utálják a homókat. Ilyen is van, de ez nem teológia felvetés, hanem érzelmi (nem tagadom, hogy jelentős is lehet ez a probléma, oda vissza), de ismétlem nem ez a fő gond szerintem. Hanem azok a bizonyos határkövek.  Nem a mások utálata a kérdés, itt most ebben az írásban sem. 

Szerintem megkerülhetetlen etikai norma a házasság biblikus, keresztényi megközelítése. Le kell verni azt a bizonyos cölöpöt! Az idáig egyértelmű keresztényi szexuál etikai norma a  hagyományos házasság (ha úgy tetszik ortodox) értelmezéséből, férfi és nő életre szóló szövetségéből adódott. Amikor a szekuláris társadalomban ez megkérdőjeleződött, akkor jött minden más. Ha ez keresztényi szinten is támadhatóvá válik (márpedig egyre inkább így fest), akkor itt is jön minden más. 

Én a hagyományos, hitem szerint biblikus, férfi és nő életen át tartó szövetségét, mint alapvető etikai normát határkőnek fogadom el. Minden mocorgás ezen belül lehetséges. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy történnek ebből a szentírási (revelatio specialis), és a tágabb értelembe vett általános kijelentés (revelatio generalis) által kijelölt területből való kilépések is. Amit én nagyon sajnálok. Homoszexuális mindennemű kapcsolatot, életgyakorlatot és annak igazolását pedig a Szentírástól és keresztényi hagyományos alapvető erkölcstől való lényeges elhajlásnak tartok, melyek  keresztényi, biblikus szemszögből nézve helytelenek. 

Minden meleg felebarátunkat szeretni kell! Segíteni kell, pásztori szívvel megérteni őket (mert mindannyiunknak vannak bűnei), de nem úgy, hogy az életgyakorlatukat fehérré kéne tenni exegetikai és teológia akrobata mutatványokkal, Nekik ez a bűnük, nekik ebből kell megtérni, ez ellen kell harcolni belsőképpen. Nekem más, de abból is meg kell térnem! Ha a kereszténység nem veri le újra a maga kis jelző oszlopát a régi határkő mellé, ez komoly következményekhez vezethet. Gyakorlatilag megszűnik a keresztényi etika, hagyományos szentírási értelmezése, vagy nagyon flexibilissé válik. Ha ez így van, akkor a kereszténység nem tud majd irányt mutatni! 
Én ezt nem kívánom, ez pedig nem csak a tágabb körre nézve jár következményekkel, hanem a szűkebb, gyülekezetünk, családunk, gyermekeinkre nézve is!

A címben szereplő kérdés feltevésre én így tudnék válaszolni: keresztényként nem fogadható el semmilyen homoszexuális életgyakorlat, mert az bűn. A meleg felebarátainkat szeretni kell, és figyelembe kell venni, hogy komoly nehézségbe kerültek és nyomás alatt vannak a hajlamaikkal kapcsolatban, de a környezetük nyomása sem elenyésző. Ezért nem le söpörni kell őket, hanem segíteni nekik az ebbéli életgyakorlatuk felhagyásának harcában. Ez a segítség azonban, semmiképpen nem lehet az, hogy valamiféle keresztényinek látszó módon megerősítsük őket a meleg életforma fenntartásában!

Tudom, hogy vannak még komoly problémák, miért nem foglalkozunk azokkal? Ez is az.

Ui: egy link ajánló, amely interjú tanulságos és példa arra, hogy van a homoszexuális életformával pszichológia területen is gond, de sokaknak van ebből kiút.
Heidl György blogján:

43 megjegyzés:

 1. Keresztényként a szekularizáció híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a vallásnak semmi köze a társadalom egészéhez, és annak sincs az egyházhoz. Ebből adódóan a homoszexualitás kérdésében azon a véleményen vagyok, hogy keresztényként semmi közöm ahhoz, hogy ki kivel köt házasságot. Ha majd nekem is kötelezővé akarják tenni a havi egy homoszexuális nemi érintkezést, amit igazolnom kell az állampolgári jogaim megtartása érdekében, akkor majd felemelem a hangom. De amíg a törvények úgy alakulnak, hogy engem nem érintenek, addig üdvözlöm az emberi jogok tiszteletben tartását.

  Más kérdés a keresztényként megélt homoszexualitás. Ezzel egyszerűen nem tudok mihez kezdeni. A Biblia rendelkezik fix(nek tűnő) pontokkal. Ezzel ellentétben a másik oldal még nem.És amíg nem tudjuk a pontos okát a homoszexualitásnak, csak sejtéseink vannak, addig nehéz lesz a párbeszéd.
  A személyes érzéseim is ellentmondásosak. Undorodom a homoszexualitástól. Nem a kereszténységem miatt. Önmagában gusztustalannak tartom. De pont emiatt nem értem, hogy a melegek miért nem tartják annak? Ha elém tennének egy tányér tehénfossal kevert döglött meztelencsigát, hogy egyem meg, biztos elkapna a hányás. De megdöbbenve nézném, hogy a mellettem ülő jóízűen mosolyogva megeszi. Ez elgondolkodtatna. Mert lehet, hogy nem velem van a baj, de akkor miért tesz a másik meg olyat, amitől nekem felfordul a gyomrom? Nem lehet, hogy van valami nagyon jó magyarázat erre? Mert kell lennie

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sefa, éppen az a probléma, hogy a kereszténységen belül kezdődik az átértelmezés alapvető etika norma szinten. Az, hogy nem kényszerítenek itt és most Magyarországban, ez még áll. Ugyanakkor nyugaton már létező probléma, hogy keresztényeknek, vagy lelkészeknek el kell fogadni, egyházi áldásban kell részesíteni a meleg párokat. E probléma mentén már történtek komoly egyházszakadások is. Ha ennek ellenállnak az már kezd büntetőjogi kategória lenni. A te blogodban belinkeltem néhány ez irányú cikket is, de itt is megteszem.

   http://mandiner.blog.hu/2013/03/06/a_biblia_mint_gyuloletbeszed?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201507

   http://www.magyarkurir.hu/hirek/birosag-elott-melegmagazin-kinyomtatasat-visszautasito-vallalkozo

   http://mandiner.hu/cikk/20130608_szilvay_gergely_miert_ellenzem_a_meleghazassagot

   Ez már nem az alapvető emberi jogokról kezd szólni, hanem új szelek fújnak, melynek ellenállni egyre nehezebb. Amely olyan igénnyel lép elő, hogy vagy beállsz, vagy homofób gyűlölködő vagy (szemükben).

   Törlés
  2. Elolvastam amit a múltkor nálam belinkeltél, és megdöbbentem. akkor olvastam először ilyet. ezt mélységesen elítélem. Ez nem jó tendencia. Ám arra mindig vigyázni kell (szerintem) hogy ne szélsőségből operáljunk. Az általad belinkelt cikkek szélsőségek. És emiatt hiba lenne azt is elítélni ami még nem az

   Törlés
  3. Nem azért kell a bűnt bűnnek tartani mert undorodunk tőle ,hanem mert Isten bűnnek tartja.

   Törlés
 2. Nazo, mélyen egyetértek a cikkeddel, köszönöm, hogy ilyen világosan és lényegre törően megfogalmaztad a gondolataidat.

  VálaszTörlés
 3. Kedves Zoltán!
  Világos megfogalmazásod sokat segít abban, hogy érthetőek gondolataid. Együtt tudok érezni aggodalmaiddal is, noha nem mindet osztom.
  Írod, hogy aggódsz azért, hogy ha megszűnik a keresztényi etika, hagyományos értelmezése, akkor a kereszténység nem tud majd irányt mutatni. Ahogy én látom, a történelmen végigtekintve, az erkölcsi, etikai iránymutatás soha nem volt erőssége a keresztény vallásnak. Vegyünk csak néhány példát, mint a rabszolgaság intézményét, a színesbőrűek egyenjogúságát, a rasszok közötti házasság intézményét, vagy a nők egyenjogúságának a kérdését, amelyek egyikében sem mutatott a kereszténység írányt. Az erkölcsi, etikai irányt a felvilágosult, szekularizálódó, humanizálódó társadalom mutatta, és kényszerítette ezek elismerését az ellenkező, vonakodó, kellettlen vallásra. Rövidesen ezek az új erkölcsi, etikai törvények aztán a kereszténységen belül is beépültek a hagyományosnak mondott, bibliai értelmezésbe. Isten valódi szándéka, akarata jobban érvényesült, mondták az új evangéliumi keresztények.
  Történelmi időket élünk, mert éppen most, hasonló események látszódnak le, ezúttal a homoszexuálisok egyenjogúságának biztosításával. Hidd el, semmi sem fog változni avval, hogy mindenkinek lesz joga házasodni. A házasság intézménye természetesen tovább fog élni és természetesen továbbra is túlnyomó többségben (95-96%-ban) a férfi-nő kapcsolatát fogja szentesíteni.
  Hamarabb, mint gondolnád, megtudjuk azt is, hogy a kereszténység, legyőzve az eddigi kultrális gátakat, hirdetheti az Ige valódi jelentését és Isten valódi akatát ezen a területen is.

  Végezetl egy tévedésedre szeretném felhívni a figyelmedet, amit esszéd végén ejtesz: Állítod, hogy a homoszexuális orientációból van kiút. Eddig egyetlen dokumentált esetről sem tudunk. Ezt még az általad citált Joseph Nicolosi is kénytelen volt elismerni, amikor egy BBC riportban erről kérdezték.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Péter!
   Köszönöm az észrevételeidet. Természetesen én is úgy gondolom, hogy a többséget illetően semmi nem változik, legfeljebb arányaiban, és felvállalva van/lesz eltolódás. Ami a keresztényi értékek veszélyeztetését illeti azokat elsősorban a kereszténységen belüli igehirdetési és pasztorológiai szempontból féltem. Ha a homoszexualitás ugyanazon értékű lesz, akkor a keresztény hagyományos etika átalakul, méghozzá lényeges módon.

   Ami a megváltozást illeti: nem tagadom, hogy ez nehéz kérdés, pláne nem akarok a pálya széléről bekiabálni, de mindennek ellenére a kereszténység egyik erénye az önmegtartóztatás (a hajlam megvan, de nem váltják gyakorlatba át). A keresztények minden társadalmi, kulturális és túl szexualizált nyomás ellenér nem tartják elfogadhatónak a házasságon kívüli szexet sem. Ez óriási probléma lehet,(főleg az egyedül maradtak viszonyában, de amúgy is...) de attól még ezt a normát nem adtuk fel, hanem igyekszünk megharcolni.

   Törlés
  2. Értem, és belátom, hogy ez nem egyszerű dolog. Abba kellene belegondolni, hogy a keresztény etikának az is javára válna, ha a valóságot is figyelembe venné.
   Az önmegtartóztatás nem megoldás, de persze aki ÖNKÉNT vállalja, akkor az csakis rá tartozik. Azonban mint ismert a cölibátust vállaló papok esetében, ennek nagyon súlyos következményei vannak.
   Azt nem értem, hogy ha egyszer egy jelenség, mint a homoszexualis orientáció a természetben is és a társadalomban is általánosan előfordul, mint egy varációs skála része, akkor miért nem lehet azt az eshetőséget is komolyan átgondolni a hívőknek, hogy a homoszexualitás is Isten teremtvénye kell legyen, és esetleg valamit nem jól értelmezünk, vagy félreértünk a Bibliában evvel kapcsolatosan, ami mégis csak egy 2000 éves mű.

   Törlés
  3. Péter, az a helyzet, hogy két síkon mozgunk. Amit te próbálsz elmondani, ahogy én értem, az a mai modern kori világszemléletből adódik. Ez kihat erre a kérdésre is, és sok minden más erkölcsi és az embert és jelenségek értelmezésére. Én ezt megértem és nem tagadom, hogy sok területen jogosak a megállapítások.

   Ahogy én látom a keresztény konzervatív (nem feltétlenül keverendő a fundamentalizmussal) álláspontot - kétezer év ide, vagy oda - a Szentírás ma is érvényes alapvető hit és etikai iránymutatását jelenti. Ez korlátot szab, ha tetszik,ha nem, legalábbis a keresztényeknek.

   E két sík,sokszor nem metszi egymást.

   Nem tagadom, hogy van ennek nehézsége és kihívása a homoszexuális hajlammal kapcsolatban. Ugyanakkor egy sereg dolog van,még ezen kívül is ahol egyedüli út az önmegtartóztatás. Általában a szexuális vágy házasságon kívül. Ha van feleségem, ha nincs, nincs szex házasságon kívül. Ez is komoly küzdelem lehet, mert az embernek van vágya, méghozzá igen erős is lehet. Ha, pl egy feleség véglegesen megbetegszik,akkor sem léphet félre a férje, ha bele zöldül is. Ezt még sok világi vallástalan ember is így gondolja.(Ha mégis megteszi, akkor ezt bűnként kell kezelni és van belőle megtérés, de nem megy zászlót lengetni,hogy nekem jár,mert nem bírok magammal) Tartok tőle, hogy ezek többen vannak, mint a meleg hajlamúak. Akkor miért is kéne szinte minden hagyományos erkölcsöt újra értelmezni,hogy de márpedig a melegeknek jár a szex, minden áron.

   Van számunkra egy igen erős teológiai vetület, ez a bűn kérdés. Ha lopási kényszerbe szenved valaki, ha tüzeskedési kényszerbe, ha valamilyen más kényszerbe, vagy olthatatlan vágy a kiskorúak felé, nincs más,önmegtartóztatásban kell élnie,akkor is,ha ebből nem gyógyítható ki.

   Persze tudom,ne keverjük! Csak arra szeretnék rámutatni, hogy a közös az erős vágy, ami mélyen ott lehet. Attól még ezek kielégítése nem megoldás. A társadalomban világi szinten sem megengedett mindennek a kielégítése,hiába erős a késztetés és nem gyógyítható. Keresztényi szemszögből(mely a Szentíráson alapszik) pedig itt jön a bűn kategóriája.

   A hagyományos konzervatív keresztényi szemléletbe pedig nem fér be a meleg életvitel,mert bűn. Pont azzal nem értünk egyet, hogy Isten teremtette a hetero hajlamot és teremtette a homoszexuális hajlamot is. Szerintünk a homoszexuális hajlam a megromlott ember, megromlott hajlama (beismerem nekem is vannak más jellegű hajlamaim,melyek gondot okoznak,és mindenkinek másnak is, ilyen-olyan területen). Talán ez igen mély és nem gyógyítható a többségnél, de attól még nem zöld a lámba.

   Törlés
  4. Zoltán, valóban két síkon beszélünk, a valóság és egy idealizált "keresztény konzervatív álláspont" mentén. Ha ezek a síkok nem metszik egymást, akkor nincs közük egymáshoz. Szerintem te ezt nem akarod.

   Említed, hogy a Szentírás ma is érvényes alapvető hit és etikai iránymutatást jelent. Biztos ez? Szemezgetve igen. Volt időszak, amikor konzervatív keresztényeknek etikai iránymutatást jelentett a Szentírás rabszolgatartásban, a faji megkülönböztetésben, a vegyes házasságok elítélésében, vagy a nők jogainak megtagadásában. Ma viszont már nincs olyan konzervatív keresztény (vagy nagyon kevés van), aki ezekben a Szentírást tekintené etikai irányadónak.

   Tisztában vagyok vele, hogy a bűn kérdése, megítélése egy "igen erős teológiai vetület" a keresztény hitben. Azonban a valóság azt demonstrálja, hogy az a kérdés is elég tág határok között értelmezett, ahol új bűnök jelennek meg (pl. a rabszolgatartás ma már bűnnek tekinthető), ugyanakkor régi bűnök (gyermeki engedetlenség, vagy válás) ma már nem bűnök, vagy "megengedetté" váltak.

   A legnagyobb problémát válaszod utolsó bekezdésében leírtak jelentik. Ha ugyanis elfogadod azt, hogy az embert (minden tulajdonságával együtt) Isten teremtette, akkor ebbe szexuális orientációja is beletartozik. Erről tudjuk, hogy egy skálán mozog (lásd Kinsey vagy Klein skálákat), amely két szélső értéke a teljes mértékben heteroszexuális és teljes mértékben homoszexuális. Ezeket a biszexualitás eltérő mértékei kötik össze. Tehát nem igaz (hanem a valóságot tagadó homofób nézet) az, hogy a homoszexuális hajlam a megromlott ember, megromlott hajlama. Ez egy természetes variancia a szexuális orientációban, ami már az állatvilágban is megfigyelhető (1500 faj esetében figyelték meg, írták le). Mivel egy természetes variancia (mint példfául a szemszín), ezért nem betegség. Nincs olyan orvosi, szakmai szervezet a világon, amelyik betegségnek tekintené a homoszexualitást. Nem tartod furcsának, hogy mind a mai napig nincs egyetlen példa sem arra, hogy egy homoszexuális orientációja megváltozott volna? No, a konzervatív keresztény szemléletbe ez nem fér bele: az Isten teremtette valóság egy szegmense. Éppen a valóságtagadása miatt fundamentalista ez a szemlélet, hasonlóan a lapos Föld és a 6000 éves Föld elképzeléshez.

   Törlés
  5. Én is ezeket kérdeztem. :)

   Törlés
  6. Péter, megtiszteltetés a számomra, hogy egy genetikus kutatóval beszélhetek és hozzászólsz a blogomhoz. Ezért igyekszem is ezt kihasználni, mivel ezen a területen (genetika, biológia) nagyon sekélyes az ismeretem.

   Nos, a melegség kiélésének kérdésében, teológiai vetületében nem fogunk közös nevezőre jutni. Vállalom, hogy ebben fundi vagyok, (a 6x24 órás teremtési magyarázatban, 6000 évesnek tartott világegyetemben viszont nem, mivel nem sorolom teológiailag az alaptanítások csoportjába, és én magam sem fogadom el ezt a magyarázatot).

   Igazából homofóbnak sem érzem magam, mert nem irtózom a meleg embertől, noha abban talán jogos, hogy magát a meleg életvitelt és az azzal való provokatív kérkedést visszatetszőnek találom. Azt viszont, soha nem éreztem, hogy a meleg embertől undorodjam, elvitassam netán a meleg ember pozitívumait. Azzal meg nem tudok mit csinálni, hogy a teológiai alapállásom miatt mégis homofóbnak tarthatnak egyesek.

   A kérdésem inkább hozzád mint biológus, genetikus kutatóhoz szólna: említetted az állatvilágban is előforduló homoszexualitást. A kérdésem az lenne, hogy lehet e párhuzamot vonni az emberrel, volt e arra nézve megfigyelés és igazolódott e az állatvilágban,hogy létezik kizárólagos homoszexualitás. Vagy inkább biszexualitásról beszélhetünk? Vagy inkább ezek időszakos viselkedések és nem élethossziglani az állatoknál? Vagy igen? Milyen arányú az egyes fajokon belül?

   Vannak e egyértelműen azonosított gének az állatoknál és az embernél melyek egyértelműen kiváltják a homoszexuális hajlamot?

   Társadalmilag: nem lehetséges, hogy a homoszexuális viselkedés stimulálható, netán kiprovokálhatóak(pl: börtönviszonyok, bizonyos körök, pl: művészvilág, fiatalon elkezdett melegpornó , egyéb pszichés okok stb)?

   Igaz lehet e (habár ez már nem szakterületed) amit dr.Joseph Nicolosi pszichiáter állít, hogy a pszichológia gyakorlatilag nem kérdezhet rá az egyénben kialakult homoszexuális viselkedésének a kiinduló okára (legalábbis alaposan nem kiértékelve), és így persze igazi kutatás sincs, legalábbis pszichológiai területen?

   Törlés
  7. Zoltán, nem is várom el, hogy közös nevezőre jussunk, üzenetemnek a célja sokkal inkább az volt, hogy tisztázzunk több lényeges elemet ebben a vitában. A homofóbiát nem rád értettem, hanem egy álláspontra, amit esetleg lehet vallási homofóbiának nevezni. Egyébként abban osztom véleményedet, hogy a brovokatív homoszexuális kérkedést én is visszatetszőnek találom més egy nagyon szerencsétlen dolognak. Azonban elég öreg vagyok ahhoz, hogy még emlékszem a faji és női egyenjogúsági mozgalmakra, ahol szintén voltak túlkapások.

   Most akkor térjünk rá kérdéseidre. Hogy jobban érthető legyen amit mondok, képzeld magad elé (vagy keresd ki Wikipdiaban) az egyik szexuális orientációs skálát (pl. a Kinsey). Ebben hét kategória van felsorolva. Az ember esetében a populáció legnagyobb része a kizárólag heteroszexuális kategóriába tartozik, ezek arány több mint 90%. A maradék maximum 10 % oszlik el a többi kategóriába úgy, hogy a tisztán homoszexuális kategóriába 2-4% tartozik (van olyan tanulmány, amelyik 4-5%-ot említ ebben a kategóriában). Tehát kb. 6-8% tekinthető biszexuálisnak. A kizárólagos kategóriákból nem lehetséges kilépés a másik irányba, de a biszekszuális kategóriákban lehetséges elmozdulás mindkét irányban.

   1. lehet e párhuzamot vonni az emberrel? Mindenképpen, hisz mindkét esetben megfigyelhető érdeklődés, udvarlás és érintkezés azonos neműek között. Ezen túlmenően, a homoszexuálisok aránya is nagyon hasonló, mint amit az ember esetében megfigyeltek. Ez alól néhány háziasított állatfaj jelent kivételt (pl. juh), ahol a homoszexuálisok aránya sokkal magasabb. Ez a feltételezések szerint a mesterséges tenyésztés mellékterméke.
   2. volt e arra nézve megfigyelés és igazolódott e az állatvilágban,hogy létezik kizárólagos homoszexualitás? Az, hogy valami valóban kizárólagos elég nehéz bizonyítani, hisz akkor zavartalanul és folyamatosan jelen kell lenni az állat életében. Azonban több faj esetében leírtak ilyeneket. Most hirtelen a pingvinek, albatroszok és a delfinek jutnak eszembe.
   3. Vagy inkább biszexualitásról beszélhetünk? Arról is. Ne feledd, hogy az embernél is, a biszexuálisok aránya jóval nagyobb, mint a homoszexuálisok aránya.
   4. Vagy inkább ezek időszakos viselkedések és nem élethossziglani az állatoknál? Vagy igen? Milyen arányú az egyes fajokon belül? Erre is van sok példa. Az utóbbi időben megdőlt az az elmélet, hogy csak az ember használja a szexet örömszerzésre, az állatok csak szaporodásra használják. Hát nem, ők is használják örömszerzésre, csoportkapcsolatok erősítésére, a bizalom fokozására, stb. is. Ilyenkor gyakori az, hogy nem válogatnak a partnerek között. Ahol domináns hímek uralják a csoportokat, ott megfigyelhető a többi hím között a "ha ló nincs, jó a szamár is" mentalitás.

   (Nem tudom, milyen hosszú lehet egy üzenet, ezért ezt most itt megszakítom és egy másikban folytatom a válaszadást.)

   Törlés
  8. ...folytatás:

   5. Vannak e egyértelműen azonosított gének az állatoknál és az embernél melyek egyértelműen kiváltják a homoszexuális hajlamot?
   Nincs gay-gén és nincs homokos-gén. A szexuális orientáció sokkal bonyolultabb annál, hogy egyetlen, vagy néhány gén legyen felelős érte. Azt sem tudjuk pontosan, hogy a szemszín kialakításáért mennyi gén felelős, és bizony a szexuális orientáció meghatározása ennél sokkal bonyolultabb. Asszociációs vizsgálatokkal azonosítottak már több jelöltet, de a lista még biztosan nem teljes, és nem tudjuk, hogy ezeknek milyen kombinációja eredményez homoszexuális hajlamot.
   A géneken túlmenően epigenetikai és hormonális hatásoknak is szerepe lehet a hajlam kialakulásában, valamint olyan környezeti tényezők, mint a sejtek, szövetek és szervek hatása, az anya életmódja, táplálkozása, gyógyszerek hatása. Ezek együttesen alkotják a homoszexualitás biológiai meghatározottságát.
   6. Társadalmilag: nem lehetséges, hogy a homoszexuális viselkedés stimulálható, netán kiprovokálhatóak(pl: börtönviszonyok, bizonyos körök, pl: művészvilág, fiatalon elkezdett melegpornó , egyéb pszichés okok stb)?
   Homoszexuális nem, biszexuális igen.
   7. Igaz lehet e (habár ez már nem szakterületed) amit dr.Joseph Nicolosi pszichiáter állít, hogy a pszichológia gyakorlatilag nem kérdezhet rá az egyénben kialakult homoszexuális viselkedésének a kiinduló okára (legalábbis alaposan nem kiértékelve), és így persze igazi kutatás sincs, legalábbis pszichológiai területen? Nicolosi egy bukott kutató, akit éppen volt munkatársai lepleztek le. Azokat a klinikákat, amelyet alapított, sorra bezárják, vagy működésüket betiltják.
   Egy biológiailag meghatározott jelenséget nem lehet kizárólag pszichológiai kutatásokkal megismerni. Ehhez intenzív genetikai, fiziológiai, biokémiai kutatásokra van szükség, és ezek folynak.

   Törlés
 4. Péter, nagyon köszönöm a részletes válaszaidat.

  VálaszTörlés
 5. Időközben gugliztam egyet,és egy 2009-es origó cikkre találtam rá. Noha az origo messze nem tudományos oldal, de talán ami számomra érdekes és némileg alátámasztja azt a gyanúmat, hogy az a bizonyos mindent eldöntő genetikai hajlam talán nem is létezik(ha van is nem olyan súlyú), amire állandó hivatkozást hallani a meleg propaganda részéről. Éppen az állatokkal való összevetésben "maradt alul" az ember a genetika szempontjából.

  Vagy ez is érdekes lehet az emberrel való össze hasonlításban:

  " Állatoknál eddig nem találkoztak "kizárólagosan" homoszexuális érdeklődésű egyedekkel. A megfigyelt esetekben az azonos neműek párba állása csak időszakos. Még a rendszerint szűznemzéssel (hímek általi megtermékenyítés nélkül) szaporodó fajok zöménél is beiktatódik olyan szakasz, amikor hímek jönnek világra, és lejátszódik a párzás és a megtermékenyítés."

  http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20090617-a-homoszexualis-viselkedes-befolyasolja-az-evoluciot.html

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Zoltán! Ha megengeded, hogy tanácsoljak valamit, akkor ez az lenne, hogy ne ess ebbe a hibába:
   https://breakingspells.files.wordpress.com/2008/08/science-religion.gif
   Guglizás az interneten szemezgetéshez vezet, és eközben elvész az igazság.

   No, de nézzük az általad talált cikket. A szerző, Pesthy Gábor egy nagyon jó és lelkes újságíró, aki nagyon sokat tett a biológiai ismeretek népszerűsítéséért, azonban nem szakember sem genetikában, sem evolúcióban sem multigénes jellegek öröklődésében. Az általad citált cikkben ráadásul nem is a homoszexualitás determinációjáról akar tájékoztatni, hanem a homoszexuális viselkedés evolúciós hatásairól. Erről szól ugyanis az általa említett tudományos közlemény, amit azonban teljesen félreért, és nem nézett utána annak sem, hogy állításai tudományos eredményekkel alátámaszthatók-e. Mikor erre többen felhívták a figyelmét, akkor kiegészítette írását egy fontos infóval, ami elkerülte a figyelmedet: "Ez a cikk 6 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek."
   Nézzük azt az állítását, ami úgy tűnik, tetszik neked:
   "Állatoknál eddig nem találkoztak "kizárólagosan" homoszexuális érdeklődésű egyedekkel." Ez bizony téves, mert 2009 előtt már bizony leírtak több ilyen esetet is. Ime pl. egy közlemény 2008-ból, az általam már korábban említett albatroszokról: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2610150/

   "Noha az origo messze nem tudományos oldal, de talán ami számomra érdekes és némileg alátámasztja azt a gyanúmat, hogy az a bizonyos mindent eldöntő genetikai hajlam talán nem is létezik(ha van is nem olyan súlyú), amire állandó hivatkozást hallani a meleg propaganda részéről."
   Zoltán, ha felismered, hogy valami "messze nem tudományos", akkor ne támasszon alá semmit, hanem nézz utána tudományosabb helyeken. Könyörgöm, gondolj bele: a szexuális orientáció helyes programozásán egy faj sikeres szaporodása, azaz fennmaradása függ. Minden létfontosságú folyamat genetikailag meghatározott, így a szexuális orientáció is, de a genetikai programozottság egy bizonyos környezetben valósul meg minden esetben, így minden esetben környezeti tényezők is befolyásolják a genetikai program lefutását. A genetikai program nemlétezéséről álmodozni abszurd.

   "Éppen az állatokkal való összevetésben "maradt alul" az ember a genetika szempontjából."
   Képtelenség! Biológiai értelemben mi is állatok vagyunk, és azok a gének, amelyek az állatokban meghatározzák a szexuális orientációt megvannak bennünk is, és funkciójuk evolúciósan konzerválódott.

   Zoltán, most értem haza a munkából, és lakásomból nem férek hozzá arra az eredeti cikkre, amely az origós ismertető tárgya. Viszont holnap szívesen elküldöm neked, hogy magad is meggyőződj arról, amiről itt írtam.

   Egy sok gén által meghatározott jelleget poligénes jellegnek nevezünk, ezek meghatározottságát külön genetikai törvényszerűségek, a mennyiségi jellegek öröklődése szabja meg. Ezt bizony nem egyszerű megérteni, így sokan éppen ezért nem értik a szexuális orientáció genetikai meghatározottságának lényegét. Nézz utána ennek, és hamar meggyőződhetsz, hogy miről beszélek.

   Törlés
  2. Péter, köszönöm a kiegészítést. Igazából nem is tudom vitatni az általad írt biológiai össze függéseket, mert nagyon nem vagyok otthon ezekben.

   Ami bennem, komoly kérdést vet fel, hogy akár így vagy úgy van, hogy a homoszexuális hajlam fix, vajon ez magával húzza a teológiai vetületet is, ami az embert és bűn kérdését illeti?

   Ez a vetület engem köt erkölcsi szinten (ez persze nem jelenti a tájékozódás megkötését is).

   Ezért, vagy ennek ellenére természetesen nyitott vagyok a további tájékozódás felé lehetőségeim szintjén.

   Törlés
  3. Zoltán, kérdésedre nem tudok válaszolni és kompetens sem vagyok ebben. Egyértelmű, hogy ez a téma egy valódi törésvonalat hozott létre a kereszténységen belül. Talán sok-sok higgadt átgondolásra van szükség. Biztos szakmai ártalom, de engem ez a helyzet emlékeztet egy evolúciós folyamatra, a kompetitív kizárás elvére. Amikor egy populációban két változat keletkezik, akkor ezek versenyhelyzetbe kerülnek egymással szemben, a kompetitív kizárás elve alapján. A versengés kimenetelében környezeti tényezőknek jelentős szerepe van, ezért a kevésbé alkalmazkodóképes csoport versenyképessége csökken és előbb vagy utóbb kiszorul a társulásból. Elvben azért létezik egy másik kifejlet is.

   A késői időpont miatt talán elnézed, ha egy személyes sztorit említek, mert fura, de a témába vág, és megmosolyogtatott. Esküvőre volt meghívásunk, és a meghívón a következő idézet állt: "...ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.” (Ruth 1:16-17)"
   Már többször hallottam ezt az idézetet esküvők alkalmával, de rájöttem, hogy nem ismerem a forrást, ezért utánanéztem. Nem tagadom, nagyon meglepődtem, és mosolyra fakasztott az, hogy ez az "eskü" bizony azonos neműek között köttetik, Naómi és Ruth között. Ma hallottam, hogy homoszexuális esküvőkön is ez a leggyakrabban használt idézet. Hm...
   Lehet, hogy (nem is annyira) rejtett tartalékai vannak a Bibliának?

   Törlés
  4. Péter,
   Ruth történe éppen, hogy nem alkalmas a meleg esküvők bibliai idézésére.

   Éppen hasonlókra utaltam a bejegyzésemben amikor exegetikai akrobata mutatványokra céloztam a meleg keresztények részéről.

   A pogány özvegy(Moabita) Rúth a zsidó özvegy anyósa(Naomi) mellett kitartott(ezt idézted 1,16-17) és követte őt(az éhínség után Moáb földjéről visszatérve), aminek az eredménye heteroszexuális házasság lett Rúth és Boáz között(4.fejezet), ebből a frigyből született Obed, aki által fennmaradt Júda nemzettsége, a későbbi dávidi vonal, amelybe majd született Jézus is.

   Törlés
  5. Zoltán, persze, érthető a helyzet, de ettől függetlenül első pillantásra meglepő volt, éppen a téma miatt, amiről beszélgettünk.

   Törlés
 6. Cypriánus vagyok: 
  Tisztelt Deák Péter:
  "Vegyünk csak néhány példát, mint a rabszolgaság intézményét, a színesbőrűek egyenjogúságát, a rasszok közötti házasság intézményét, vagy a nők egyenjogúságának a kérdését, amelyek egyikében sem mutatott a kereszténység írányt. Az erkölcsi, etikai irányt a felvilágosult, szekularizálódó, humanizálódó társadalom mutatta, és kényszerítette ezek elismerését az ellenkező, vonakodó, kellettlen vallásra."

  ez így igen pontatlan . A katolikus-és keleti orthodox-egyházat pl. aligha vehetjük ki a konzervatív egyházak köréből. Nos, ezek sohasem fogalmaztak meg semmilyen egyházi szintű tiltást sema rasszok közötti vegyes házasságra.
   Pl. Puskin, az orosz költő  dédapja is etióp volt, a szuperkevert latin-amerikai társadalmakról meg ne is beszéljünk. 
  A modernkori rabszolgaság fölszámolásának motorjai sem föltétlen vallástalan emberek voltak. Azért Wilberforce-ból ne csináljunk ateistát utólag sem : https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce, ahogy a "Tamás bátya kunyhójának az írónője sem ateista családvban nőtt föl , hanem teológus családban . https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce 

  (De hogy-horribile dictu- egy "rabszolgaságpárti" keresztényt idézzek, Lee tábornok, a Déli Konföderáció amúgy rendkívül szimpatikus-katonai parancsnoka sem látta jónak a rabszolgaságot, legfeljebb átmenetileg (!) a kisebbik rossznak.  Ez nyilván vitatható-kortársainak többsége sem fogadta el-de ez sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek az egyoldalúan északi szempontok alapján megírt történelemkönyvekben kinéz (ráadásul az északi szempontokat is retusálták-az egyszerű északi katona valószínűleg úgy látta, hogy véget vetnek a rabszolgaságnak, és a négerek elhúznak "haza " Afrikába..lásd Libéria megalapítása. ..na ehhez képest még a déli fehérek is . realistábbak voltak, ők legalább fölfogták, miylen mértékben amerikanizálódtak már a feketék. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee  )

  A női egyenjogúság meg effélékhez érdekes adalék, hogy Franciaországban egy ideig éppen a szekuláris baloldal fékezte be a választójog kiterjesztését a nőkre: a nők vallásosabbak voltak, így kisebb eséllyel szavaztak rájuk...:-) 

  VálaszTörlés
 7. Ha harciasabban akarnék fogalmazni Deák Péter állításairól: akkor inkább a fordítottja igaz az állításainak...:)
  A kereszténység túlnyomó része mindig is idegenkedett az emberi faj többfelé osztásától, és a rabszolgaság fölszámolásában nagyon nagy szerepe volt. Az hogy a Brit Birodalom, majd nyomában az USA megszüntette a rabszolgaságot, nagyban összefüggésbe hozható a XVIII. Századi angolszász "ébredési " mozgalommal.
  Cypriánus.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Cypriánus!

   Azért én nem mernék ilyen határozott véleményt alkotni az egyházak és a kereszténység rabszolga ellenességéről. Érdemes egy kicsit óvatosabbnak lenni.
   http://sefatias.blog.hu/2014/07/01/del_es_kozep_amerika_gyarmatositasanak_jelentosege

   Törlés
 8. Sefatias, nem ez volt a kérdés, hanem a fölszámolásában való szerep. Deák Péter azt állította, a keresztényekre kívülről tukmálták rá a rabszolgaság megszüntetését, noha az abolicionisták vagy hívő keresztények voltak, vagy nem különösebben hívő, de klerikalis elemek. Az már tényleg hab a tortán, hogy a brit rabszolgaság -ellenes mozgalom vezetői közül többen igen jó személyes és politikai kapcsolatot ápoltak Pitt (Jr.) miniszterelnökkel, a francia forradalom legelszántabb ellenségével. Ezzel szemben még a jakobinusok sem akartak rabszolga-felszabadítást igazán, "ÉSZ Istennő " ide még oda.. Csak a Haiti rabszolga-lázadás vette rá a szekuláris, kereszténygyülölő forradalmi Franciaországot a rabszolgaság átmeneti megszüntetésére 1794-ben, de a nem különösebben pörgős folyamatot Napóleon visszacsinálta 1802-ben..ezzel szemben az ellenforradalom és a reakció bástyája, a Brit Birodalom 1807-ben teljesen eltörölte.
  Cypriánus

  VálaszTörlés
 9. Kedves Névtelen Cypriánus!
  Köszönöm soraidat. Ha egy kicsit figyelmesebben elolvasod hozzászólásomat, akkor rá fogsz jönni, hogy olyan állításokkal vitatkozol, amiket nem én tettem, hanem te (ezt hívják szalmabáb állításnak).

  Örülök hozzászólásodnak azért is, mert (konzisztens viszonyulást feltételezve) te biztosan hasonló felvilágosultsággal, élharcosként állsz ki a homoszexuálisokért és a homoszexuálisok házassági jogaiért is, a szekularizálódó, humanizálódó társadalommal vállvetve, és kényszeríted ezek elismerését az ellenkező, vonakodó, kellettlen vallásra.
  Ha erre esetleg még nem vállalkoznál (pedig a szekularizálódó, humanizálódó társadalom már mutatja a helyes utat), én erre is készültem, éppen ezért írtam ezt: " Hamarabb, mint gondolnád, megtudjuk azt is, hogy a kereszténység, legyőzve az eddigi kultrális gátakat, hirdetheti az Ige valódi jelentését és Isten valódi akatát a homoszexualitással kapcsolatban is.".
  Egy-két évtized múlva lesz majd egy másik "Névtelen Cypriánus", aki vitába száll egy másik Deák Péterrel", hogy a homoszexálisok egyenlőségéért és jogaiért nem a "szekularizálódó, humanizálódó társadalom" harcolt, hanem a keresztények. Tudod mit, fene bánja! :-)

  VálaszTörlés
 10. Ne haragudjon, de ezen kissé lefagytam! A saját maga által írt kommentjéből másoltam ki copy-paste-tel, -és azt mondja nem az ön állításai?
  Akkor kié? Két Deák Péter is van?!

  Amúgy a homoszexuális aktus ezer év múlva is bűn lesz. (Ha lesz olyan, hogy ezer év múlva) . A haladásban nem hiszek. Az emberi természet nem lesz jobb, ahogy eddig sem lett az.

  (Nálam amúgy nem nagyon érdemes a tudós image-dzsel sem próbáloznia. Részben hasonló amit csinálok , hasonló fokozattal. :) )

  Cypriánus

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen Cypriánus!
   Azért gondolom, a lényeg átment.

   "Amúgy a homoszexuális aktus ezer év múlva is bűn lesz."
   ---
   Már ma sem az sokfelé, de továbbmegyek, és fogadást ajánlok arra, hogy "Egy-két évtized múlva lesz majd egy másik "Névtelen Cypriánus", aki vitába száll egy másik "Deák Péterrel", hogy a homoszexálisok egyenlőségéért és jogaiért nem a "szekularizálódó, humanizálódó társadalom" harcolt, hanem a keresztények."

   "A haladásban nem hiszek."
   ---
   Hm...

   "Az emberi természet nem lesz jobb, ahogy eddig sem lett az."
   ---
   Hm...Hm...

   "A Szovjetúnió pl. igazi humanista társadalmi rendszer volt"
   ---
   Hm...Hm...Hm...

   "(Nálam amúgy nem nagyon érdemes a tudós image-dzsel sem próbáloznia. Részben hasonló amit csinálok , hasonló fokozattal. :) )"
   ---
   Kedves Névtelen Cypriánus! Fura stílusod van. Abból, ami hozzászólásaidból kitűnik, bizony nem úgy tűnik, hogy hasonló amit csinálsz, hasonló fokozattal. Lehet, hogy ezt szeretnéd, de avval kellene kezdened, hogy vállalod a nevedet, magadat, és (legalább) megpróbálod megérteni embertáraidat. Önmagad vállalása az első lépések egyike a mértékletességhez, szerénységhez, őszinteséghez és az empátiához. Nem kell félni, nem fog fájni! Sőt, sokkal nyíltabb és boldogabb leszel.

   Törlés
 11. Egyébként a humanizmus elszánt és teljes mértékben engesztelhetetlen ellensége vagyok. A "minden mércéje az ember" nézet nem fölmagasztalja az embert, hanem lealacsonyítja. A Szovjetúnió pl. igazi humanista társadalmi rendszer volt, de egyáltalán nem volt humánus (azaz emberséges). Cypriánus

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mitől volt a Szovjetúnió igazi humanista társadalmi rendszer?

   Törlés
 12. Mert nem ismert más mércét, mint az ember. A humanizmus nem humánus, ahogy Giordano Bruno humanista volt, de messze nem volt humánus (Hitler előképnek tekintette, mert az európai szellemtörténetben az elsők között kovácsolt össze egy ezoterikus, egyszerre keresztényellenes és zsidógyülölő nézetrendszert. Ezzel nem a megégetését akarom igazolni, azzal egyáltalán nem értek egyet, de jóval zavarosabb figura volt, mint az az egyházellenes humanista tudós -kép, amivé a XIX. Században az olasz egyesülés alatt kikiáltották. )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem a Szovjetúnió mércéje nem az ember volt, hanem egy embertelen diktatúra, amely átlépett az emberen. Kétlem, hogy bármilyen szinten humánusnak lehetne nevezni egy olyan rendszert, ami az embert semmibe vette

   Törlés
 13. A humánus nem azonos a humanistával. Tudom, Te is "emberközpontú" gyülekezetet szeretnél, de az Nálad személy -központú, emberséges, figyelmes közösséget jelent, nem pedig azt, hogy a mérce az emberi faj, és semmi más :a bukott ember a maga féktelen mohóságával, önzésével, kegyetlenségével.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor én félreértettem valamit. Én úgy gondolom, hogy a humanista, humánusan bánik másokkal. Ahogy a realista is reálisan gondolkodik, vagy a szocialista a szociális tettek embere

   Törlés
 14. Tisztelt Deák Péter! A "lehet hogy ezt szeretnéd " mondatot konkrétan nem értem mert nem világos mire vonatkozik , egyébként nem tegeztem Önt.
  Nem értem miért vonja kétségbe a szakmai tudásomat. Ez nem szakmai vitafórum. Mivel Ön sem történész, semmiféle előnyben sincs.
  Továbbra is tartom: a kereszténység nagy többségét soha nem zavarta a vegyes "rasszok közötti " házasság ( a katolikus , a keleti orthodox, és orientális orthodox felekezeteket), és mivel a konkrét brit abolicionistákat nem előzte meg egy ateista-humanista-szekuláris rabszolga-felszabadítást akaró mozgalom, kissé nehezen látom igazolhatónak, hogy a szekuláris társadalmi nyomásra adott puszta adaptív válasz lett volna Wilberforce tevékenysége.
  Továbbá akkor a francia forradalom egyik fő célja a rabszolgaság megszüntetése kellett volna hogy legyen a francia gyarmatokon -de valójában egyáltalán nem törték magukat ezért.

  Amúgy egyáltalán nem gondolom, hogy jó lenne ha vállalnám magam a nevemmel. Sanyarú tapasztalatokból okulva: személyesen csak olyanokkal vitatkozom, akiket tényleg ismerek. Amúgy jobb a Nickname, ad bizonyos érzelmi távolságot. A "félig ismerem, de veszekszem vele az interneten " a legrosszabb verzió. Cypriánus

  VálaszTörlés
 15. Ha csak az eredeti, reneszánsz humanista mozgalom alakulását nézzük: Niccolò Macchiavelli vagy I. Ferenc francia király humanista volt, de nem volt egyikük sem különösebben humánus.
  Ha macchiavellizmust mondunk, nem éppen egy személy
  -központú , az emberi méltóságot tisztelő, etikus politikai rendszer jelenik meg előttünk....szóval szerintem a humanista meg a humánus két különböző dolog. Természetesen egy humanista lehet humánus, (azaz emberséges) de semmi garancia sincsen, hogy az lesz. Sőt az sem biztos, hogy fontosnak tartja az emberséget.( Macchiavelli : A Fejedelem)
  Cypriánus

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Érdekes volt amit Rousseau mondott Machiavelliről. Azt mondta, hogy a könyve valójában nem a fejedelmeknek szól, hanem a népnek. És nem tanács a politikusnak, hanem figyelmeztetés az egyszerű embernek

   Törlés
 16. Macchiavelli aligha azért írta,( biztos, hogy nem) de valóban lehet riasztó hatása. (Viszont a modern politikai gondolkodásra nagyon nagy hatással volt, és nem biztos, hogy ez mindenben pozitív. )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :) nemrég írtam erről: http://sefatias.blog.hu/2015/08/02/tenyleg_csak_gondolkodom_de_felek

   Törlés
 17. Noémi és Ruth viszonyának meleg olvasata a jövőképes bibliamagyarázat egyik mérföldköve. Mert UGYAN mi másról szólhat két nő bensőséges, szolidáris, spirituálisan bátor és valóban sok hitvesi kapcsolatot megszégyenítő felvállalása, mint a szerelemről és a jellegzetesen tapadó leszbikus ragaszkodásról? Amit a Jóisten is kénytelen megáldani, hiszen ő maga teremtette a két asszonyt egymásnak: nőnek, leszbikusnak és özvegynek.

  De ne felejtsük: Az ige újszerű alkalmazása csak mérföldkő. A valós cél a történet kimenetelének a hagyományos olvasatoktól mentes, maradéktalan dekonstrukciója és a kreatív, következetes, szivárványszínű kontranarráció.

  A történet ugyanis a döntő fordulatnál visszazuhan a leszboszi magaslatról az avítt héber heteronormatív mocsarába. Nyilvánvaló, hogy a végkifejlet a csirába szökő feminista potencia galád eltiprása és a patriarkális rend végleges, üdvtörténeti bebetonozása! A figyelmes olvasó már az ókori narrációban tetten érheti korunk reakciós, „conservative rollback”-ként fémjelezett mechanizmusát.
  Az agg anyós képviseli a mózesi értékrendben megrekedt, a modern=moabita szinkretizmussal szembe helyezkedő szemléletet. (Mint tudjuk, a biblia Moábot a Szodomából kimenekített Lót belterjes származékaként tartja számon; a poláris szembehelyezés tehát fontos eleme az elbeszélés szerkezetének.)
  Ruth egy köztes civilizációs létforma megtestesítője: Jellemét ugyan érezhetően körüllengi a haladás és emancipáció szele, mégsem képes olyan következetesen elhatárolódni a betlehemi gettó prüdériájától mint sógornője Orpa, aki szerencsésen visszatalál a felszabadult, pán-szexuális urbánus életbe.
  A modern olvasó mindezt mégsem írná Rút rovására, hiszen nyilvánvaló, hogy őszinte érzelmi ragaszkodásból marad Noémi mellett. A valódi tragikum abban rejlik, hogy még Ruth odaadó szeretete sem képes kirántani az öregasszonyt a vallásos fundamentalizmus adta kényszerképzetekből: Noémi egy férfi (!!!) rokonnal való hetero-házasságba kényszeríti a hozzá ragaszkodó fiatal özvegyet, és a végén abban leli legnagyobb „örömét”, élete állítólagos kiteljesedését, hogy egy fiú (!!!) unokát ringathat ölében. Az már csak hab a tortán, hogy a bibliai narráció úgy tálalja a reakciós erők felülkerekedését, mint a messiási korszak (Dávid király származása) origóját. Let's face it: A héber szektás üdvtörténet egyik alappillére a leszbikus viszony öncsonkító önfelszámolása.

  Nem csoda, hogy minden önmagával és a bibliai forrásokkal tisztában lévő meleg irányultságú nőben komoly kognitív disszonanciát vált ki, amikor a jóakaró, de felkészületlen lelkész ráolvassa az oltár előtt ezt az önmarcangoló igerészt. Legyen vége már, ne tétovázzunk az útkereszteződésnél, hanem vállaljuk fel a TELJES igazságot: Betlehem a múlté; az egyház jövője Moáb!

  (csak következetes voltam)

  VálaszTörlés
 18. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó nagy tapló lehetsz és egyben piszkosul megbízathatatlan, ha itt, és így reklámozod magad. Szégyelld magad!

   Törlés

Kérem a kedves kommentelőket, hogy ne írjatok névtelenül, ha az elején nincs nicknév(névtelenre gördítve), akkor a végére írjátok alá!