2011. október 5., szerda

Titkos az elragadtatás?

Az evangéliumi keresztyének nagy hányada nem várja Krisztus második dicsőséges eljövetelét, hanem előtte a titkos elragadtatást. Vajon így tanítja ezt a Biblia is? 

Semmiképpen nem szándékom, hogy sokakat megbántsak a hitében amikor ezt a témát tárgyalom a bejegyzésemben. Ezt azért is teszem, mert nekem egyre inkább probléma amikor a titkos elragadtatást vallók beszélnek a reménységükről, akkor nem egyszer csípős megjegyzést is tesznek másokra, akik nem így látják.: "akik nem hisznek az elragadtatásban, azok nem várják  igazán Jézust" - "nem élő a reménységük" - mondják.

Miről is van szó?
A diszpenzácionalizmus egy XIX. századi tanítás mely a XX. században lett igazán kidolgozva.
Főbb mondanivalója, hogy Isten különböző korszakokban (diszpenzáció), különbözőképen bánt az emberekkel, és a korszakok  egymástól viszonylag mereven elkülönülnek. Most a gyülekezet korszakát éljük , mely egy titkos elragadtatással zárul. Ezt követi a nagy nyomorúság, és az akkor élő hívők majd nem tartoznak Krisztus testéhez a gyülekezethez. Ők Krisztus dicsőséges eljövetelét várják. A feltámadást is e szerint osztják meg: más lesz a gyülekezet feltámadása, mely az elragadtatáskor történik és más a többi szenté, Krisztus dicsőséges eljövetelekor. 
Ez a fajta szemlélet eluralta az evangéliumi keresztyénséget és úgy lép elő mely az igazi reménység és akik nem így látják azoknak nincs élő reménységük. Tudom vannak akik nem fogalmaznak ilyen radikálisan, mégis ott lehet az a gondolkodás, hogy olyan reménységet vallanak a titkos elragadtatással, mely több mint az "egyszerű" Krisztus várás (dicsőséges visszajövetel), amit hisz a többi keresztyén.

Csak röviden tennék egy összehasonlítást a feltámadásra vonatkozóan, hogy mit gondolnak a diszpenzácionalisták és mit mond a Biblia.

Nézzük csak, hogy a diszpenzácionalisták (korszakos elméletet vallók)hány feltámadást hisznek:
1. Krisztus feltámadását
2. a titkos elragadtatáskor a gyülekezet feltámadását, Krisztus titkos félig eljövetelekor.
3. az ószövetségi szentek feltámadását Krisztus nyilvános eljövetelekor.
4. az utolsó ítéletkor,a kárhozatra való feltámadást.

Hányról beszél Pál?

1Kor 15:23-24/a  Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az Ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég...

Tehát,
1 első zsenge Krisztus
2 mindenki aki Krisztusé (nincs különbség téve a gyülekezet és az ószövetség között, minden szent Krisztusé)
3. a vég (utolsó ítélet)

Tehát a diszpenzácionalisták eggyel többről tudnak, mint a Szentírás.

A titkos elragadtatás tana mint ahogy említettem is egy új tan, mely nem létezett az egyháztörténelemben 1830-ig. Először egy angliai karizmatikus csoportban az Irvingiánusoknál egy állítólagos kijelentés következtében kezdték ezt így gondolni.  Innen vette át John N. Darby aki szoros kapcsolatokat ápolt az Irvingiánusokkal. Darby csak ezután kezdte ezt a látást hirdetni, és a következmény a gyülekezetében szakadás lett.

B.W.Newton így ír Darby-ról 1830-ban:
Lady Powerscourt (…) nagyon szilárdan képviselte Irving nézetét az elragadtatásról és az 
Úrnak a levegőben történő dicsőségben való megjelenéséről az Antikrisztus uralkodásának 
3,5 évében. Darby sose adta fel elképzelését a 3,5 évre nézve.
Ő (Darby) Plymouth-ban volt és velem együtt dolgozott. Ott közülünk néhányan a titkos 
elragadtatás nézetét képviselték, én ellene álltam, ő pedig soha nem akart dönteni. Néhányan, 
akik Lady Powerscourt nézetét képviselték, rávetették magukat, – pl. Hall kapitány, akinek 
nagy befolyása volt, mert megvolt az a képessége, hogy a prédikációnál vonzó képeket 
használt. Rávetette magát a prófétai rendszerre, amelyet Irving állított fel…
Végül Darby Corkból jegyzi meg, hogy új módszert fedezett fel, hogy az egész viszálykodást 
elsimítsa és amelyet elmesél majd, ha jön. Amikor jött, kiderült, hogy ez a „ zsidó értelmezés” 
volt.
A Máté evangéliuma nem a gyülekezet-igazságát tanítja, hanem az Isten országa-igazságát stb.


Elmagyarázta nekem és én ezt mondtam: „Darby, ha te ezt a különbséget elismered, akkor 
gyakorlatilag feladod a keresztyénséget.” Na ennél maradtak, amíg azt úgy dolgozták ki, 
ahogyan mi ismerjük. A „titkos elragadtatás” is elég rossz volt, de ez még annál is rosszabb
volt...
 (forrás:http://bibliatanitas.csana.eu/e107_files/public/darby.pdf)

Amire Newton utal a még annál is rosszabb alatt, az a látás mely Isten népét két osztályba sorolja. Különbséget téve az ószövetségi szentek (nagy nyomorúság szentjeit is ide sorolja), és a gyülekezet(eklézsia) szentjei között.
Nem az a meglátás a probléma, hogy az ószövetség és az újszövetség között van különbség, hanem a két osztály, háztartás amely soha nem fog összeérni, mert különbözőek az eljövendő ígéretek. E szerint Istennek nem egy népe van hanem kettő. Más - más elhívással.

Ján 10:16  Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. 

Jézus világosan tanít arról, hogy az akkori hívő zsidókon kívül máshonnan is fog elhívni (nemzetekből) akik egy nyáj lesznek. Nem két nép, hanem egy!!!

Aki szeretne a titkos elragadtatás keletkezésének témájában jobban elmélyülni azoknak ajánlom a http://bibliatanitas.org/ honlapról  ezt a tanulmányt. Tudom még ajánlani a témában Szabados Ádám tanulmányát is.

A szentírás nem tud arról, hogy Krisztus jön a szentjei elé, hogy azokkal vissza térjen a menybe.
Hanem, a szentek mennek Őelé, hogy együtt térjenek vissza, hogy mindenkor vele legyenek.

."..elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe..." 1Th. 4,17.
 Tehát nem Krisztus jön a szentek fogadására (pláne nem csupán csak az újszövetségi eklézsiáért), hanem a szentek ragadtatnak el Krisztus fogadására. Nem Krisztus fogad, hanem a szentek fogadják Őt, amikor jön vissza a földre, (nem kanyarodik vissza a menybe).

Tit 2:13  mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését

Pál apostol világosan beszél arról, hogy várjuk a boldog reménységünket, Krisztus dicső megjelenését.
Ha ő a titkos elragadtatást vallotta volna, egész biztos, hogy nem ezt írta volna. Jézus Krisztus dicső megjelenése az a váradalom melyet a Biblia tanít és nem tud semmilyen elrejtett, titkos Krisztus visszatérésről, melyet csaknem 2000 év után egy kis csoport látott meg.