2012. december 23., vasárnap

Jézus barmok közt született?


"Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik Szent Fia, Szent Fia" 

Semmiképpen nem szeretnék ünneprontó lenni, szívből éneklem én is a menyből az angyalt, csupán szeretném ha érdekességként megvizsgálnánk ezt a kedves kis hagyományt, hogy Jézus istálóban állatok közt született.

Jézus egy istálóban szalmával bélelt jászolban rugdalózik a bocik, és/vagy barikák társaságában, akik békésen hevernek, vagy falatoznak a szénából.

Ezt a képet sok karácsonyi  igehirdetés is felhasználja, hogy érzékeltesse Jézus megalázott voltát, amit értünk bűnös emberekért vállalt.
Nem beszélve a több száz éves keresztény művészetet, melyet szinte teljesen áthatott az istálós jelenet. Szinte nem születhetett betlehemes kép ahol a kis Jézus mellé egy vagy több békés állatka feje ne került volna.

Vajon tényleg ez olvasható?
Igen, vágják rá sokan, talán nem belegondolva, hogy mindezt nem a Szentírás állítja, hanem egy szép hagyomány, mely Jeromos  latin fordítására a Vulgatára vezethető vissza.

Nézzük előbb a Magyar fordításokat:
Lukács 2:7
(Károli ) És szülé az õ elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál
(Új fordítás) és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
(Kecskeméthy) És megszülte elsőszülött fiát, és bepólyálta őt és belefektette a jászolba; mert a lakásban nem volt nekik hely.

Ha Magyar fordításokat nézünk, akkor látszik, hogy mindegyikben szerepel a jászol, viszont az istáló nincs ott. Egyenes viszont a következtetés, hogy ahol jászol van, ott istáló is, mivel a jászol az istálóban van. No de mi is a jászol? A jászol állatok etetésére szolgáló, illetve takarmány tárolására alkalmas vályú (Wikipédia)

Mi is a hiba? Természetesen semmi komoly, inkább ez valamiféle kedves kis kép, amit nem árt ha, kissé felülírunk, legalábbis megkérdőjelezünk magunkban a jelenlegi ismereteink alapján. Szó sincs kardinális kérdésről, hacsak azt nem akarná valaki mondani, hogy nem is született meg test szerint az Isten Fia. Természetesen hiszem, hogy Jézus valóságos testbe megszületett Isten-Fiú, aki azért jött, hogy megszabadítson a bűneinkből

Visszatérve az istáló témájához:.

Máté evangéliuma tudósít arról, hogy a keleti bölcsek, akik tulajdonképpen mágusok voltak (és semmiféle 3 király), bementek abba a bizonyos helységbe, ahol a kis Jézus volt:

Máté 2:11  Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.
Nos, nem az istálóba, hanem a házba mentek.

A görögben is egyértelmű: házba, oikia-ba (οικια).

Akkor hogyan kerül a marha etetésre használt jászol a házba? Talán sehogy, ugyanis a görög szöveg szerint fatne(φατνη)-ban feküdt, ami nem feltétlenül csak jászolt jelent, hanem teknőt, vagy kosarat is, ha hihetünk a Varga Zsigmond féle újszövetségi szótárnak.

A vendégfogadó elképzelés sem nagyon helytálló, hiszen az a szó amit Károli így fordít, az valójában termet, szobát vagy szállást jelent. Ez a szó  katalüma (καταλυμα), még két helyen található meg az evangéliumokban: Mk.14,14 és a Lk.22,11-ben, ahol szobát jelent. Ez az utolsó vacsorának az elfogyasztásának a helye. Ez vendégfogadós verzió a Latin Vulgátából ered, ahol Jeromos ezt a szót a latin diversorium-al fordítja, ami elsősorban vendégfogadót, vendéglőt jelent,  de valójában a görög katalüma nem jelentett vendégfogadót. Ugyanakkor a latin fordításból jöhetett át a Károliba is, hiszen akkoriban igen nagy tekintélye volt a latin Vulgátának.

A történet valahogy ez lehetett:

Nem volt helyük a vendég szobában (katalüma), ami szállásként is funkcionálhatott, ezért a ház egy szegényesebb részében mehettek, ahol a falba vájt mélyedésbe, vagy valami fonott gyékény kosárkába, bölcső féleségbe tehette a kis Jézust Mária.

Lehet, hogy igaz a bizánci hagyomány, vagy Jusztinusz Mártír látása, hogy Jézus egy barlangban született? Amely egy szerényebb lakás, vagy tényleg egy istáló féleség volt. Nem tudni. Ez az állítólagos barlang ma is megtekinthető Betlehemben.
Az biztos, hogy Jézus nem elegáns módon született, királynak kijáró pompában, hanem nagyon is egyszerű körülmények között. Jézus az Isten Fia, aki a világmindenség Ura, értünk emberekért jött el, emberi testben megszületve, hogy minket Istenhez vezessen, mert magunktól nem találjuk az utat.

Mindenkinek békés és áldott karácsony ünnepet kívánok!