2014. január 7., kedd

Nem értjük egymást!

Igazából figyelni sem akarunk egymásra, nemhogy valamit is megfontolni.. Vajon miért?
Lehet, hogy egyszerűbb oka van annál, mintsem a Bibliához való hozzáállás kérdése? Ez az egyszerűbb ok ugyanakkor összetettebb is.

Megszámlálni sem lehet azt a sok teológiai rendszert melyek, egymással ütköznek. Késhegyig menő viták, elhatárolódások léteznek. Vajon mindez törvényszerű? Tényleg arról van pusztán szó, hogy egyesek az Ige tiszta tanítását semmibe veszik?  Most nem az a célom, hogy ebben igazságot tegyek, mert nem is lehet, mint ahogy említettem is, sokkal több rétű a probléma. Protestáns oldalon rengeteg felekezet, egyház, teológiai irányzat, iskola, gyülekezet valamint, egyének vitatkoznak, érvelnek az Ige és magyarázata körül. A felekezeteken, egyházakon belül is számos nézetkülönbségek léteznek. 

A katolikusoknál sem egyszerűbb a helyzet, hiszen számos lelkiség, rend, kegyességi irányzat létezik, melyek jól körülhatárolhatók és egymástól is elzárkóznak. Most ezzel a témával sem szeretnék foglalkozni, hiszen nem vagyok járatos a katolikus berkekben. Igaz kifelé ott van az egyházi tanító hivatal, mint kötelező iránymutató, de belül ott sem egyszerű a helyzet.

A gond valójában ott van, hogy mindenkinek megvan a maga rendszere, mely egy zárt egységet képez.

Hogyan alakulnak ki a rendszerek? Vegyünk például egy gyülekezetet. Minden keresztény előtt világos, hogy nem lehet összevissza beszélni, tanítani, képviselni dolgokat. Szükség van egy keretre. Vajon biztos, hogy az a keret amiben egy gyülekezet mozog az a biblikus és szükségszerű a másként gondolkodótól az elhatárolódás?

Igen elképzelhető, mert vannak alapvető biblikus igazságok, amelyeket nem lehet feladni. Például: Jézus az Isten Fia, aki megváltott és feltámadt. A bűn az bűn (amit a Szentírás annak nevez) és nem csupán egy lehetőség, másság, elfogadható életmód. A probléma ott van amikor az egyes emberekhez közelítünk és ahelyett, hogy egyénileg értékelnénk, tanácsolnánk, helyette rendszerek általános igazságaival kezdjük bombázni. 

Mik is ezek a rendszerek? Ha egy adott keresztény gyülekezetet nézzünk, akkor nagyon nehéz feketén-fehéren ítélni. A közösség valamikor megszületett a történelem adott pontján, egy adott kulturális miliőben, adott egyéniségekkel, aki magukkal hozták a saját gyarlóságaikat, erősségeiket, neveltetésüket, biblia értelmezésüket, annak változásait és a tapasztalatukat, személyiségüket, stb. Kialakul egy irány. Ebben folyamatosan haladnak előre, csiszolódnak, korrigálnak, megvédik a maguk igazát, és így tovább... Kialakul egy gyülekezeti kultúra. Ez a kultúra sohasem független az őt körülvevő társadalomtól, hiába is szeretnék sokan annak látni. Akik bekerülnek itt szocializálódnak, az egyéni életük összefonódik azzal a rendszerrel amiben élnek. Az emberek jönnek, mennek, a vezetők is változnak, cserélődnek, a gyülekezet alkalmazkodik, hol jobban, hol kevésbé. A lényeg, hogy adott egy rendszer, egy szerveződés, amiben ha valaki alkalmazkodik, akkor befogadják, ha nem,.. le is út, fel is út.

A probléma nem ebben lenne, hiszen mindannyian benne vagyunk egy rendszerben, családban, kultúrában.

Mindenhol vannak normák, melyekhez jobb ha tartjuk magunkat!

Ugyanez igaz a teológia gondolkodásra is. Teológusok a történelem adott vonalán, adott kulturális közegben személyes habitusban megalkotják az értelmezés, magyarázat vonalvezetését és következtetéseit. Ezek lehetnek egész helytállóak, avagy bibliai értelemben kevésbé.

Amire szeretnék rámutatni, hogy a rendszerek viszonylag zártak.

Ugyanez igaz az egyéni életünkre is. Összetett lények vagyunk, akik a magunk zárt világában gondolkodunk. Ugyanakkor változunk, de nem léphetünk ki a személyiségünkből, társadalmunkból, kultúránkból, jó és rossz hozottságainkból. Igen, keresztényként mondom, hogy meg kell térnünk, de nem leszünk más személyiségek! Jellemünk változik, de nem az aki vagyok, vagyis, a személyiségem. 

Változik a gondolkodásmódunk, a hozzáállásunk bizonyos dolgokhoz, de egyénileg is zárt rendszerben élünk, mert egész egyszerűen ez adja a tartásunkat, biztonságérzetünket. A zárt rendszert nem úgy értem, hogy változhatatlan, hanem körülhatárolt. Mindig vannak dolgok amiket betudunk illeszteni, integrálni, vagy éppenséggel kidobni, de nem hullhatunk szét! Aki szétesik, az pszichésen is komoly bajba kerül!

Nos, nem értjük egymást, mert más rendben gondolkodunk. Nem fogadjuk mindenestől el a mást? - Nem baj! A probléma nem is ezzel van, hanem ha úgy érezzük, hogy a más rendszer veszélyeztet. Az egészséges veszélyérzet, józansággal párosul. Ha józan valaki lelki értelemben, akkor tud, és csak akkor tud, helyesen mérlegelni integrálni, beilleszteni, avagy elvetni, tartózkodni. Ha nem józan a gondolkodás, akkor jönnek a félelmek, a paranoia, az üldözési képzetek. Keresztényeknél persze mindez álszent köntösben is jelentkezik, hiszen ki akarna bűnben élni Isten ellenségeként? - ilyen képben: ússz szemben mindennel ami körülvesz, mert minden gonosz sátáni, nem kell, hogy barátkozz a világi emberekkel, mert az ördög beszél belőlük! Rosszban vagy az osztálytársaiddal, munkatársaiddal? Tartózkodj tőlük, és ne lepődj meg, mert a Sátán munkálkodik bennük ellened! - mondják.

Természetes a józan gondolkodás nem vesz át mindent. A józan gondolkodás helyesen mérlegel, de nem paranoiás és nem fafejű fanatikus.

Mi a helyzet a teológia "szekerénél" ? Ugyanez! Létrejött egy rendszer, ha úgy tetszik a Biblia alapján.

Ez a rendszer bizonyos értelemben zárt rendszer. Egyik összetevő épül a másikra. Egyig gondolat hozza magával a következőt, természetesen igaz ez a biblikus gondolkodásra is. Egyik rendszer többet képes integrálni, beépíteni a saját világába, a másik szűkebb keblű. Egyiknek "X" a fősodra, a másiknak "Y", avagy "Z", de összességében talán egyik sem rossz, Talán mindegyiknek megvan a maga erőssége, de a gyengéje is.

Ezzel nincs is baj. A gond ott kezdődik, ha pl.  "X" teológiai rendszer (persze, azok képviselői emberek) kirohanásokat intéznek a többi ellen, mert bennük a Sátánt látják. Nem képesek tanulni, józanul mérlegelni, mert elhatalmasodott rajtuk az üldözési mánia és a félelem. 

Az igazság az, hogy tele van ilyennel a történelmünk, egyházunk, családi és személyes életünk. Jól elvagyunk a mi kis világunkban és a másikban ellenséget látunk. Nem a különbség a baj. Még csak nem is az egészséges, józan, netán indulatosra sikerült vita, hanem az alaphozzáállás, a büszkeség, a túlzott félelem, a szűkkeblűség és taníthatatlanság.

Létezik egészséges óvás, tartózkodás, netán indokolt elhatárolódás, ugyanakkor úgy érzem, hogy ezek aránya, mármint a szembenállásé az egyházak életében, indokolatlanul sok. Nem a teológia rendszerekkel van a baj, hanem velünk emberekkel. Természetesen vannak pozitív példák is szép számmal, csak most választ kerestem a különbség bizonyos okaira és ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem.

Lehet, hogy van miben előrébb lépni...
26 megjegyzés:

 1. Nagyon jó felismerés arról, ahogyan működik minden. Igazán segít. Valóban meg kell őrizni személyiségünket, - nem könnyű! - mert ez adja a tartásunkat. És minden, ami működik valahol zárt rendszer, de kapcsolódhatnak egymáshoz, anélkül, hogy elveszítené egyik is a maga arculatát. Mint a sejtek. Áthatja egész írásodat a féltő szeretet. Jó.

  VálaszTörlés
 2. Remek írás, rátapint a lényegre, illetve rámutat arra, konkrétan mi az, amin dolgozunk kell: egymáshoz kapcsolódni képes, vagy legalább párbeszédre képes rendszereken.

  Nincs mentséged, sűrűbb frissítést kérünk! :-)

  VálaszTörlés
 3. :) Csatlakozom az előttem szólóhoz. Szeretlek téged olvasni. Sok elgondolkodtató írásod van.

  Örülök, hogy ezt a témát nálam józanabbul gondolkodó emberek is boncolgatják. Így látom, hogy hogyan lehet ezt értelmesen megközelíteni, mert én csak mint egy durung tudok nekiesni mindennek. Egy hasonló poszt olvasható itt is:

  http://www.teologiablog.hu/okumene-1/
  http://www.teologiablog.hu/okumene-2/
  http://www.teologiablog.hu/okumene-3/

  Ezek is elég jól taglalják a témát. Hálás vagyok Istennek a józanul és tisztán gondolkodó keresztényekért

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdv Sefa!
   Olvastam a belinkelt blog postot. Szerintem sem kerülhető meg a keresztények egymás felé való nyitása(persze nem elvtelenül). Tudom, hogy egyesek szemében olyan az ökumené említése minta sebre a só. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy akik rögtön ördögöt kiáltanak sokszor nem is tudják, a lényeget tekintve mi ellen is hadakoznak tulajdonképpen. Kiragadnak néhány negatívumot, majd oda gondolnak még tízet, torzítanak és ez adja a sátáni halmazt, mellyel szembe kell szállni - szerintük. Nem mintha isteníteni kéne az egységtörekvéseket, mert nagyon sok hibája van, de nem is kell démonizálni!

   Törlés
 4. Nagyon jó,jól megírt írás.Épültem belőle.Jó ez a "keretek" meg "rendszerek".Viszont szerinte
  az írást áthatja egyfajta tolerancia keresése.Igen,vannak határok,rendszerek,keretek amelyek
  meghatározzák a lelki identitásunkat.Ezek a keretek bizonyos értelemben korlátoznak,de más
  értelemben meg is védnek.Szükség van határokra,rendszerkre,korlátokra.Egyszóval szükség
  van a lelki identitás megőrzésére egyébként minden újabb hullám ide-oda fog dobálni.
  Az üldözési mánia,fanatikus kicsit erős kifejezések.Ezek szerint pl.John MacArthur paranoiás
  mert kritizálni meri a karizmatikus elhajlásokat,vagy Paul Washer amikor bírálja a Joel Osteen
  féle prosperitás mozgalmat.Léteznek határok és ezeket tudomásul kell venni.Aki átlép bizo-
  nyos határokat az veszélyes területre léphet.Ma ezeket a határokat mindenki kénye-kedve
  szerint tologatja.Nem értjük egymást?Természetesen,hogy tudnék zöld ágra vergődni egy
  ádventistával,Jehova Tanúval?!Vagy valamilyen szélső karizmatikussal?Hogyan tudok egy
  katolikussal nyitott lenni amikor a teológia különbségek jelenleg áthidalhatatlanok,és még
  a Tridenti zsinat határozatai érvényben vannak?Az orthodoxok szinte semmit sem tudnak
  és nem is akarnak tudni a protestánsokról.Az ökumenizmus pedig egy trójai faló.Tudom,
  hogy sokaknál kihúzom most a gyufát és népszerűtlen leszek.Nagyon nem szeretem,hogy
  valamilyen ker.szentimentalizmus miatt összemosunk dolgokat.Vannak és lesznek dolgok
  amelyek nem illenek egymáshoz,kizárják ha akarjátok kirekesztik egymást.Valaki azt
  mondta,hogy "...káosz akkor keletkezik amikor összekapcsolunk olyan dolgokat amelyeknek
  külön kell álljanak és elválasztunk dolgokat amelyek pedig egyben kellene maradniuk."
  A mai evangéliumi ker.-et az elmosódó határok,az "átmeneti-zónák"jellemzik.Némely
  felekezetre szinte már rá sem lehet ismerni.A túlzott nyitottság komoly veszélyeket rejt
  magában.Annyira toleránsak,nyitottak lettünk,hogy már szinte felismerhetetlenné váltunk.
  Valaki azt mondta:1.Kimondani az igazágot fontossabb mint a béke mindenáron való
  megőrzése.2.A másik jóléte fontosabb a kapcsolatunk jelenlegi kényelmétől.Ez a két dolog
  az ún."nehéz szeretet"alapja.Sokkal kényelmesebb mindenben egyetértenünk mint az,
  hogy bizony ez a dolog nem kóser és nem fogadható el.Nem értjük egymást mert nem egy
  nyelvet beszélünk.Identitászavar van a gyülekezetekben,felekzetekben és a fejekben.
  Igen:nem értjük egymást.Ennek történelme és komoly okai vannak.Vannak dolgok amelyeken
  nem lehet csak úgy átlépni azért,hogy elfogadjanak bennünket.Ha mindent feladunk akkor
  mi fog maradni?Tudom,disszonáns vagyok,maradi stb.-de valahol a konzervatív keresztyén-
  eknek ki kell tenni a stop táblát.Washer mondta:"Nem tudsz egy kecskéből bárányt képez-
  ni.Egy kecske a mindenható Isten természetfeletti munkája által válik báránnyá."Valamint:
  "A 99%-os tiszta vizet,amiben 1% szennyvíz van nem iszom meg."(Ez a két idézet P.W.
  "Tíz kifogás a modern Egyházzal(gyülekezettel)szemben" c.prédikációjából származik
  amelyet el lehet olvasni a keskenyut.wordpress.com oldalon található).Mindenkinek
  szívből ajánlom akit érdekel az Egyház jelenlegi állapota.
  Végül:a poszt nagyon jó,elgondolkodtatott és erre a reakcióra indított.Nem hiszem,hogy
  meg leszek tapsolva,de nekem az igazság fontosabb annál,hogy szimpatikus legyek!
  Shalom

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves káposztafej,
   Köszönöm az észrevételedet.
   Megértem az álláspontodat, ugyanakkor szerintem sokkal többrétegű, színesebb (pozitív értelemben) a kereszténység mint Washer vagy McArthur értelmezési szintjénél, akik lehúzzák gyakorlatilag majdnem mindenki másról a vizes lepedőt,(akik az ő értelmezésükben nem férnek bele).
   Ez a bizonyos 1% (hanem több) az ő vizükben is benne van, mert ők is csak gyarló emberek.

   Törlés
  2. >>Sokkal kényelmesebb mindenben egyetértenünk mint az,
   hogy bizony ez a dolog nem kóser és nem fogadható el.Nem értjük egymást mert nem egy
   nyelvet beszélünk.<<

   Nem gondolom, hogy mindenben egyet kell értenünk. Ezt nem lehet, és szerintem nem is kell megvalósítanunk. Egyszerűen csak tiszteletben kell tartanunk a másik nézeteit. El kell fogadnunk, hogy bizonyos emberek képtelenek kilépni a korlátaik közül, mint ahogy én is bele vagyok szorulva a saját korlátaimba. Valamint érdemes átgondolni sok kérdést, és eldönteni, hogy vajon érdemes-e miatta veszekedni, ha az ember sok esetben csupán érzelmileg kötődik egy hitnézethez.
   Szóval szerintem nem egyetértenünk kell, hanem megértenünk egymást. Nem elfogadnunk kell egymás nézeteit, hanem tiszteletben tartani.

   u.i: muszáj bizonyítanom minden kommentnél, hogy nem vagyok robot?

   Törlés
  3. ui-hoz: nem tudom, hogy mit csinál a blogmotor, biztos csak egy guglis heppel találkozol, nem emlékszem, hogy így állítottam volna be.

   Törlés
 5. Kedves Zoltán!
  Igazad van:a keresztyénség valóban sokkal többrétegű és színesebb mint ahogy azt a fennt
  megnevezett urak(és jómagam)értelmezési szintjénél.Ne haragudj,de ez a mondatod egy
  picit előítéletes ízű.A(különben valóban jó)posztodban a sorok között is érzékelhető ez az
  íz.Sajnálom,hogy számodra ezek az emberek amolyan mumusok akik mindenkit bántanak
  akik nem értenek velük egyet.Ebben igazad van:ők valóban nem trendik.A megboldogult
  David Wilkersont is nagyon támadták mert ki merte mondani az igazságot.Számomra ezek
  az emberek tekintélyek és felnézek rájuk.Lehet,hogy merész a hasonlat,de ők olyanok
  számomra mint Józsué és Káleb akik mertek az árral szemben úszni.Engedd meg,hogy
  idézzek az Alliansz imahét mai napjának bevezető szövegéből:"Mi emberek alapvetően
  természetünkből adódóan harmóniára törekvő emberek vagyunk,és szeretnénk a többiekkel egyetértésben élni.Minket,keresztényeket a bennünk lakó isteni Ige és Isten Lelke formál és arra vezet,hogy ne mindig csak azt tegyük,amit mindenki tesz,ne mindig csak azt mondjuk,
  amit mások hallani akarnak vagy éppen divatos.Arra sarkall,hogy ne gondolkodjunk,ahogy a
  többség,ne arra hallgassunk,amit a korszellem és a térsadalom harsong...Elkezdhetek vitatkozni,de félrelöknek,talán még gyaláznak is,sarokba állítanak,kizárnak...Segíts,hogy ne a
  többséget kövessük,hanem Téged!Töltsd meg szívünket bátorsággal...Lelkeddel,hogy azok
  mellé álljunk,AKIK AZ ÁRRAL SZEMBEN ÚSZNAK."-ennyi az idézet.Az élő,eleven hal képes
  az ár ellen úszni.ami nem az csak SODRÓDIK(vö.Zsid 2,1;2Pt.3,17-18)!
  Kedves Zoltán!
  Ahogy mondtam,írásod tartalmas és gondolatébresztő de egyben enyhén tendenciózus is.
  Hosszabb ideje követem blogodat és sok jó dolgot kaptam rajta keresztül.Most ez az írás
  egy kicsit meglepett:egy komoly elmozdulást látok Nálad.Lehet,hogy tévedek...de mintha
  egy irányváltás állt volna be Nálad a hosszú csönd után.Értékes gondolatokat osztasz meg
  velünk,ezért köszönted illet.Úgy látom,hogy mi ketten nem ugyanabba a "karám"-ba tartozunk
  az evangéliumi ker.-en belül.Ez számomra nem probléma,te rugalmasabb vagy én merevebb,
  de remélem valahogy kijövünk egymással,ha zavar amit írok nyugodtan írd meg és minden
  sértődés nélkül el fogok hallgatni.
  Árpád

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Semmi gond Árpád! Miért ne mondhatnád el a véleményed?
   Engem nem zavar :-)

   Törlés
 6. Sefaitas!
  Teljesen igazad van!Az utolsó kétmondatod mindent megmagyaráz,így kell hogy legyen,de
  ez nem azt jelenti,hogy szemet húnyunk dolgok felett mert így kényelmesebb és mert akkor
  nem fognak cimkézni bennünket a megalkuvásban élő hívők mindenféle pejoratív cimkével.
  Azt hiszem,hogy érted miről beszélek,szerintem tudod is. :)
  Shalom
  u.i.:engem is zavar ez a robot,minden hsz után egy hosszú számsort kell beverni...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ui-hoz: talán sikerült a spamvédő ellenörzőt kikapcsolni, de ha tényleg spamok érkeznek akkor bekapcsolom, aztán gépelhetitek a számokat :)

   Törlés
  2. Mivel közel 20 évig nem hittem a háromságban, és megvoltak a magunk érvei a háromság ellen, ezért teljesen átérzem, hogy miként, és miért gondol egy áriánus a háromságra. Bár a véleményem megváltozott ebben a témában (is), mégsem tekintem a háromságtagadókat a kereszténységen kívülre rekeszteni való embereknek. Értem a logikájukat, értem, hogy miért nem fogadják el, és bízom abban, hogy majd egyszer ők is megértik azt a logikát, azokat az érveket, amelyek a háromság mellett szólnak. De ha nem is értenék meg, és nem is fogadnák el, akkor sem érzem a magam felelősségének, hogy kirekesszem őket. A bibliakörünkben van olyan aki nem hiszi a háromságot. Semmi akadályát nem látom, hogy ne vállaljak vele közösséget, és ne tanuljak tőle. Tudom, hogy ez a kérdés vörös posztó sok keresztény számára, de szerintem az ember fontosabb, mint egy tanítás. Nem kívánom meggyőzni, és ő sem minket, és nagyon jól elvagyunk. Nem kövezzük meg egymást, mint a hasonló cipőben járó elődeink

   Törlés
 7. Kedves Zoltán!
  Köszönöm a megértő vélaszt!Ha valaki külön nem szólít meg akkor ebben a témában nem
  fogok többet megszólalni.Engedd meg,hogy még két irányelvet megemlítsek amik egy kicsit
  érthetőbbé teszik a szemléletemet,egy ige és egy gondolat(nem az enyém!):
  1."Ha az alapfalakat(Károli:fundamentumokat) is lerombolják,mit tehet az igaz ember?-Zsoltár
  11:3 (új fordítás)
  2.Ha az igazság hallgat a tévelygés virágzik!
  Árpád.

  VálaszTörlés
 8. "ússz szemben mindennel ami körülvesz, mert minden gonosz sátáni"-nagyon találó. Az internet elindulásakor is találkoztam számos hívővel, akik ezen véleményen voltak. Napjainkban pedig teljesen elfogadottá vált annak a használata fafejű testvéreink körében is. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves káposzta Fej!De hogy a viccet abba hagyjam kedves Árpád!
   Igen,nagyon helytálló az élő elven,és a halott,az árral sodródó hal példája.Miért? azért mert Isten azért hagyott itt minket hogy a sötétségben világítsunk hogy az Ő fényét melegét szeretetét vissza tükrözzük és ez nem megy a világ szellemével csak a Krisztus bennünk lakozó életével lényével személyével."Élek többé nem én". Ha ez igaz,akkor semmin sem fogunk megbotránkozni csodálkozni,mert tudjuk hogy a világ ilyen,és nem is várunk mást,mert tudjuk hogy e világ ura a sátán.Ez persze nem jelenti azt,hogy a sátán uralma alatt élő emberek számunkra valami megvetendő életeket jelentene távol legyen.Sőt ha Istennek bennünk lakozó Szelleme nem tud minket az Ő mentő szeretetében mások életében felhasználni akkor nem töltjük be azt a feladatot amit Isten bízott vagy akar bízni ránk.De mi van a hívők közötti sok meg nem értéssel.Itt is az Ige jön segítségünkre.Szenvedjétek el egymást szeretetben"sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedéseiben annyira örüljetek,hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendhessetek.Boldogok vagytok ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket mert, megnyugszik rajtatok Istennek és a dicsőségnek szelleme.De senki se szenvedjen közületek mint gyilkos vagy tolvaj,gonosz tevő,vagy más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztény szenved,ne szégyellje,sőt dicsőítse Istent ezzel a névvel"
   Krisztusnak is szenvedések által kellet tökéletesnek lennie mennyivel inkább nekem.Ha mindig mások hibáit nézem a szálka és gerenda esete állhat fenn.Az Úr őrizzen meg attól hogy mások hibáin lovagoljak.Sőt legyek megértő másokért élő ha kell szenvedő befogadó ahogy Isten is befogadott a Krisztusban. Ebben áldjon meg minket az Úr.AMEN

   Törlés
 9. Nem vagyok névtelen, csak technikailag képzetlen, mert nem tudom, hogy miként lehet névvel belépni. Tehát Imre vagyok.

  A témával kapcsolatban egy Ige jutott az eszembe:

  1 Kor. 12.13
  Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

  A sok - sok különbözőség ellenére mégis egyek lehetünk, ha egy Lélekkel vagyunk megitatva.

  Minden tolerancia, egységre törekvés ezt a bibliai igazságot igyekszik kikerülni.

  Ésa. 30.1
  Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, a kik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Imre,
   írod:
   "Minden tolerancia, egységre törekvés ezt a bibliai igazságot igyekszik kikerülni"
   Nos, ez azért egy kissé árnyeltabb, nem ilyen fekete-fehér. Főleg, a "minden" meghatározásod. Kik ezek a "minden" -akik kikerülik a bibliai igazságot?

   Törlés
  2. Imre vagyok.

   Ján. 10.4-5
   És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
   Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

   A megtérés és újjászületés során megismertem a Jó Pásztor Hangját.

   Onnantól kezdve van egy összehasonlítási alap, egy etalon, amivel összemérem a különféle hangokat, véleményeket, irányzatokat. Ami nem a Jó Pásztor Hangja, attól elfutok, elutasítom. Erre vonatkozik a "minden", amit konkrétan kérdeztél.
   Nem mehetek bele kompromisszumokba, nem lehetek toleráns. Az Jézus azt mondja:

   "elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját."

   Nagyon sok prédikációnak nevezett előadás hangzik el naponta, melyre ráillik a meghatározás: " Idegen hang"

   Ide másolok egy linket. Ha van időd hallgasd meg. Én sokat épültem belőle.   http://www.youtube.com/watch?v=uH7yAEe4l-U   Elmondja a lelkész, hogy 30 éves korában találkozott Jézus Krisztussal. Felmerül bennem a kérdés, hogy akkor előtte miről prédikált? Nem volt mögötte elhívás, csak egy teológiai képzettség.

   Nem lehet "kissé árnyaltabban" fogalmazni, mint ahogy írod. Igenis néven kell nevezni a hamisat fehéren feketén. Nincs felhatalmazásom arra, hogy elnézem azt, amire Jézus azt mondja, hogy:

   "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye".

   Törlés
  3. Én hívő kereszténekről beszélek, te meg farkasokról és hamisprófétákról.
   A gondom csak az, hogy egyesek hívő kersztyének millióit is lefarkasozza, mert szerintük két szín létezik, a fehér(naná ők ide tartoznak) és mindenki más hívő és hitetlen (egy kalap alatt) a fekete, a démonizált a pokolbélihez tartozó.
   Nincs több árnyalat a keresztyének között? Ha így gondolod Imre, akkor óriásit tévedsz, sőtt, lehetne fogalmazni keményebben is ...

   Törlés
  4. http://www.youtube.com/watch?v=uH7yAEe4l-U
   Az ajánlott videót élőbe "néztem" mivek a mi gyülekezetünkben készült.
   Az az érdekes, hogy Bódis Miklós ref. lelkész és tucatjával kereszteli a hitetlen szülők gyermekeit, mi pedig hitvalló bemerítést gyakorlunk. Mégis eljött, jó volt együtt és senki nem vagdalkozott a saját "színével". Méghogy nincs árnyalt, többszínűség!

   Törlés
 10. Kedves Imre!
  Csodálkozom ezen a keménységen sőt elszomorít mert ez nem építő sőt inkább romboló.Mert nem azt keresem ami össze köt hanem azt ami szét választ.Talán még annyit senki sem születik professzornak de még inkább nem hívőnek de ha megtér hívő lesz és elindulhat a keskeny úton azon a bizonyos kiváltképpen való úton.Mert akiben Isten elkezdte a munkát annál be is fogja fejezni."ne ítélj" Kicsoda vádolja az Isten választottait stb. Az Úr áldjon meg!

  VálaszTörlés
 11. Imre vagyok.

  Kedves előttem szólók!

  Kissé nehéznek tűnik ilyen rövid, szinte távirati stílusban beszélget egy ilyen komoly témáról.

  Többet megtudhattok rólam, ha a „parókia” portálon az „Imre” hozzászólásaiba beleolvastok.

  „2014. jan. 31., péntek 22:56” itt kezdem és érdektelenség miatt, itt hagytam abba „2014. feb. 10., hétfő 10:40”

  Abban ugye megegyezhetünk, hogy mindannyian úton vagyunk és én sem vagyok tökéletes. Még az is belefér részemről, hogy az Isten keresésem is hagy maga után sok kívánnivalót.

  Fentebbi hozzászólásomban idéztem néhány Igét, mely bennetek kiváltott egy reakciót, pedig azokat a szavakat Jézus mondta és reám is vonatkozhat, mint bárki másra. Megtérésem korai időszakában nagyon sok Igén átsiklottam, nem vált személyes üzenetté. Újabb köröket futva aztán szíven találtak olyan igazságok, melyek maradandó változásokat idéztek elő bennem. A Csia féle fordításból megragadott az a kifejezés, hogy: „térjetek új felismerésre” , szemben a Károly fordítással, hogy „térjetek meg”. Nagyon sokan megelégszenek azzal, hogy ők megtértek és ezzel egyszer és mindenkorra le van tudva minden. Az „új felismerésre térés” egy folyamatra utal. Mert

  "Nem baj, ha nem tudsz valamiről.
  A kérdés az, hogy mennyire akarod megtudni."

  "A mulasztás mindaddig nem válik hibává, míg el nem utasítod a kijavítását"

  VálaszTörlés
 12. Folytatás karakter túllépés miatt.

  Imre vagyok.

  Amikor az első bibliámat kezdtem olvasni és eljutottam az alábbi Igéhez,

  Kol. 2.6-8
  „Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,
  Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
  Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:”

  akkor és azóta is nagyon kíváncsi lettem, hogy „ki miképpen vette a Krisztus Jézust, az Urat”.

  Ettől a kíváncsiságtól hajtva nagyon sok felekezetet, zug összejövetelt stb... végig látogattam. Volt ahova párhuzamosan rendszeresen eljártam. Nem csak a sokféleséget láttam meg, hanem azt is, hogy némelyek nem is vették a Krisztus Jézust, az Urat és mégis úgy próbáltak viselkedni mintha megismerték volna Őt. Tovább lépve pedig még nagyobb kérdés, hogy Ő ismer-e engem?

  Mát. 7.23
  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

  Gyakran hivatkozunk a szeretetre, melyről Pál is ír az I. Kor. 13-ban. Azonban az is ott olvasható, hogy:

  „Nem örül a hamisságnak,”

  Azt látom, hogy a megértés, a tolerancia jegyében van egy határ, amit már nem léphetek túl anélkül, hogy ne kerüljek szembe Istennel. A mércét nem mi határozzuk meg.

  Tehát Kedves Atyám fiai nem spórolhatjuk meg a vizsgálódást.


  Csel. 17.11
  Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

  A vizsgálódásnak is lehet több féle formája és ebben a teológusok bizonyára nagyon gyakorlottak.
  Laikus lévén számomra az alábbi szempontok kerülnek előtérbe.

  „Az igazi evangélium az, ami megítéli a szívet, foglalkozik vele és megváltoztatja azt! Hirdetik ezt az evangéliumot neked? Meggyőznek téged rejtett bűnökről? Olyanokról, mint gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, lopás, pénzsóvárgás, erkölcstelenség, büszkeség, ostobaság.
  Ha nem, akkor keress és éld meg a közösséget egy olyan hívővel, aki felé meg tudod nyitni a szíved, össze tudsz törni és megváltozni Krisztus dicsőségére!”


  Olyan idők jönnek erre a világra, amikor:

  1 Pét. 4.18
  …az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?

  Számomra az is a vizsgálódás tárgyát képezi, hogy ezekre a nehéz időkre (már itt vannak a küszöbön) felkészít-e, egy – egy kapcsolat. Vagy kiáradhat- e esetleg rajtam keresztül is az a szeretet, mely Krisztushoz vezeti a másikat? Mert


  "Nem az a Krisztusi szeretet, amire az ember is képes!

  Az, az emberi szeretet, és teljesen alkalmatlan minden szolgálatra.

  Csak Krisztus személyes jelenléte, és munkája az,

  ami olyan szeretetet képes árasztani,

  mely valóban Krisztushoz vezeti a másikat!

  A többi csak utánzat, s emberre néz, nem Krisztusra."

  VálaszTörlés
 13. Ha ketten eggyek lesznek engem arra sarkall ,hogy ebben a szines kavalkadban megjobban fogjam Atyam kezet es kincskent banjak azon testverrel akivel imadkozni es bunt vallani merek es akarok....

  VálaszTörlés

Kérem a kedves kommentelőket, hogy ne írjatok névtelenül, ha az elején nincs nicknév(névtelenre gördítve), akkor a végére írjátok alá!