2015. február 25., szerda

Melyik Isten legkedvesebb egyháza a mennyben?

Nos, mindenki megnyugtatására, ilyen nem lesz. Mégis jogosnak vélem e kis iróniát sem nélkülöző kérdést, mert sokszor a keresztény/keresztyén felekezetek szeretnek úgy beszélni magukról a többieket elutasítva, mintha ez még igaz is lenne.

Nem akarok senkit kiemelni, vagy megbántani, de sokunk előtt ismerős lehet, hogy amikor a saját felekezetünkről van szó, akkor talán úgy hallunk felőle, hogy ott hirdetik legtisztábban az Igét. Természetesen nem hinném, hogy ez igaz lenne bármely felekezetre, mert ez személy függő, és nem egyházfüggő.

Értem én, hogy nem csak a konkrét prédikációra gondolnak sokszor, hanem tanbeli, doktrínális, teológia igazhitűségre, biblia hűségre. Semmiképpen nem célom az erre való józan törekvés lerombolása, de azt nem árt látni, hogy Isten országa nem felekezeti alapon áll. Nem lesz ott semmi felekezetesdi, egyházi, gyülekezeti, teológiai sovinizmus. Kit fog érdekelni a mennyben, hogy katolikus, református, baptista, metodista, pünkösdista...ilyen karizmatikus, olyan karizmatikus, netán antikarizmatikus, stb. ?

Ki a keresztény? Aki valamely keresztény felekezethez tartozik? Nem! Aki az élő Isten-fiába, a megváltó Jézus Krisztusban hisz és követi Őt. Természetesen tartozhat, sőt, kell is tartoznia egy keresztyén közösséghez, ha ez megadatott neki, mert így egészséges lelki, szellemi értelemben. Azt viszont jó alázattal tudomásul venni, hogy Jézust nem lehet kisajátítani! Valószínűleg Istent sokkal kevésbé érdekli a dogmatikai igazhitűség mint azt sokszor mi keresztények gondoljuk. Természetesen fontos a helyes tanítás, a biblikus látás, de Isten őrizzen a beképzeltségtől a kirekesztéstől és a vallásos sovinizmustól.

Ezek a gondolatok többek között azért is fogalmazódtak meg bennem, mert hallva, olvasva és interneten figyelemmel kísérve az Afrikai és Közel-Keleti keresztények szenvedéseit és állhatatosságait, önkéntelenül felötlik, hogy bizony ők nem az európai kereszténység valamely ágához tartoznak legtöbbször. Hanem eléggé sajátos történelmi gyökerekkel rendelkezve, nekünk bizonyos teológiai és hitéleti kérdésekben talán még furcsának és idegennek tűnhetnek. 

Ami viszont vitán felül áll, hogy a kereszténységben ők képviselik az élvonalat, az első sorban harcoló katonákat (szellemi értelemben), akik a legtöbb áldozatot hozzák a hitükért, és talán a miénkért is. Mire gondolhatok? Talán arra, hogy nekünk nyugati keresztényeknek időnként nagy a szánk és nagy mellénnyel járunk, ki-ki a saját egyházában, igazhitűségében,  bibliai látásában, de mégis elkényelmesedve. Ha csak ezt nézzük, bizony mi megértünk Isten ítéletére, mert a tetteink messze vannak attól, hogy valódi Jézus követőknek bizonyuljunk. Talán miattuk, az ő hiteles tetteik, életük miatt mégis...

Amikor Szabados Ádám posztjában olvastam az egyiptomi ébredésről és megnéztem ezt a videót, Kopt keresztények dicsőítését, akkor igazából a szemük ragyogása tűnt fel leginkább. Bevallom jobban megérintett, mintsem csak észrevettem, hanem számomra megható is volt. Miért? Mert ők tényleg tudják, hogy mit jelent muszlim környezetben sokszor veszélynek téve ki magukat és a családjukat, Istent dicsérni.A 21 Kopt keresztény férfi vértanúsága talán túlmutat, azon, hogy csupán egy híranyagként kezeljük. Talán minket európai keresztényeket felráz a büszke fásultságunkból, és olyan ige hirdetésnek lehetünk a részei amit a vérükkel írtak meg. Ők biztos nem ezt akarták, de tudtukon kívül a vértanúk különösen erős bizonyságtevő igehirdetői lettek, még ha nem is sokat mondtak. Nem csak ők, hanem még az a sok ezer üldözött keresztény, akiknek életük, szenvedésük és haláluk az igazán hiteles igehirdetés.

Az a megdöbbentő, hogy nyugaton milyen sajtó reakciók születnek erre. Egy amerikai hírcsatorna kitárgyalta, hogy milyen utólagos stúdiós tengerparti montírozást használtak a kivégzéshez, amerikai akcentusú kivégzővel, lehetséges hoaxként nevezve azt (mintha nem lenne köztudott, hogy Európából és Amerikából sokan csaptak fel dzsihádistának). Több sem kellet, hogy ezt a különböző cikkek felkapják és a lényegről eltereljék a figyelmet. Megvezették az emberek sokaságát, innentől már csak egy ugrás, hogy ez hiteltelen és amerikai összeesküvés az egész. Mostanában az iszlamisták kivégzéseknél bizony tényleg alkalmazzák ezt az utólagos stúdiósolásos technikát, mivel az esetleges légicsapások, drónok és műholdak miatt a mozgásterük beszűkült, valamint kihasználják a technika által számukra előnyös oldalát. A nyugat még mindig nem látja a saját tragédiáját. Tudatosan szakít a hitvalló kereszténységgel, hol eltereléssel, hol gúnnyal, hol tagadással. A hitvalló keresztény lehet, hogy egész más aspektusból igaz, mint amit megszoktunk, mert itt nyugaton erősen elment a hangsúly az életgyakorlatról a túl dimenzionált teológiai, tanbeli igazhitűség felé. Nem lesz ennek jó vége, de ennek a kitárgyalása messze vezetne. 

Most olvastam, hogy csak  a kommunista Észak-Koreában kb 70 ezer keresztény lehet koncentrációs táborokban. Megdöbbentő! Ők melyik keresztény biblikus teológiai irányzatot követhetik? Talán Isten válasza valami ilyesmi is lehetne:
KIT ÉRDEKEL?! Neked se ez legyen olyan fontos, hogy e miatt büszkévé válj! Ne gondold, hogy Isten országába a te egyházad, felekezeted lesz ott, mert nem. Isten országában  keresztények lesznek. Akik hiszik, hogy Jézus a megváltójuk és követik Őt. 
Lehet, hogy majd ki neveted saját magad, hanem mélyen megszomorodsz, megszomorodok, hogy itt a földön mennyire is beképzelten, bután és szűklátókörűen éltünk. Lehet, hogy tényleg döbbenünk kell, hogy észhez térjünk, hogy mit is jelent a valóságban a kereszt népe, akik Krisztust követők, vagyis, keresztények. Mert, hogy nem azt jelenti, amit sokan gondolnak erről, az biztos.

33 megjegyzés:

 1. Érett gondolatok, jó volt olvasni. A 2Timóteus 2:19 igeversét juttatta eszembe.

  VálaszTörlés
 2. Nagyon jó. Ha géphez jutok, akkor reagálok rá. Olyan témát feszegetsz ami nekem amúgy is szívügyem

  VálaszTörlés
 3. Békesség!

  Csak óvatosan ezzel a "mindenkit elfogadok, mindenki testvérem, aki Jézus nevét kimondja" dologgal. Pár évvel ezelőttig én is így voltam vele, amíg az Úr nem figyelmeztetett rá, hogy óvatosan bánjak ezzel, mert ez már a végidők hitetése, ami a Nagy Babilon "egyházába" viszi, elhitetés alapján az Isten gyermekeit is, ha nem ragaszkodnak az Isten beszédéhez ( a Szent Lélek kijelentése által) teljesen, és az Úr Jézus Krisztushoz. Mert más evangélium, más "Jézussal", és más szellemmel jár, aki nem a Szent Szellem ( ahogyan azt az Isten beszédéből tudhatjuk, hogy világosság angyalának öltözve jelenik meg a Sátán...). 2 Thess. 2,15 Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.2 Ján. 1,10 Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek; 2 Tim. 4,3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. stb. ( Ez az "egyházakról" szól. )
  Továbbá hamis tanítók, hamis munkások, hamis próféták, és hamis apostolok is kijöttek a világba "Jézus nevével takarózva", akik sokakat elhitettek, és akiket sokan követnek.( És, akik elfogadást szeretnének maguknak Isten népétől.) És azt is tudhatjuk az igéből, hogy akikben nincs meg az igazság szeretete, azokra a tévelygés szellemét bocsátja rá Isten, hogy higgyenek a hazugságban. És ez az idő, már az az idő, amikor vagy beépülsz a Nagy Babiloni egyházba ( a "szeretet" nevében, mindenkit, és minden tanítást befogadva, elfogadva, vagy pedig a fejedet veszi (éppen ez az egyház) az Isten beszédéért, és a Jézus bizonyságtételéért! Mert a Nagy Parázna az, aki részeg a szentek vérétől....! ( A reformáció idején megölt szenteket is, az Isten beszédéért (Igéjéért), és a Jézusról való bizonyságtételükért kínozták meg, és ölték meg. Gondolom, hogy nem nekik tudjuk be, hogy megérdemelték, mert miért nem fogadták el az addigi tanításokat, és miért voltak annyira "dogmatikusak", szeretetlenek, kirekesztőek...!)

  Ida

  Isten áldjon!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ida!
   Valóban nem mindenki keresztény aki Jézusra hivatkozik, azonban...
   ...azonban azok biztos, hogy azok, akik a vérükkel is bizonyságot tesznek. Ebben ők szerintem hitelesebbek. Kik ők? Lehet, hogy meglepő,de a kereszténység többsége, mi itt Európában semmik vagyunk hozzájuk képest.

   http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-open-doors-jelentese-szerint-ismet-fokozodott-keresztenyuldozes-videoval

   Törlés
  2. Kedves Zoli!

   Természetesen én se azokra írtam, amit írtam, hanem a cikk "hangulatára", amely azt a kérdést feszegeti, hogy Istennek melyik a kedves egyháza. Az egyház. A Krisztus teste, amelyben Ő szerkesztett szellemben, és Szellem által, egybe minden tagot, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nem gondolom, hogy az emberek által épített szervezetek neki megfelelőek lennének.
   Ott pedig, ahol üldözés és öldöklés is folyik Jézus nevéért, a képmutatók is ritkássá válnak. Ebben természetesen egyetértünk.


   Békesség, Ida

   Törlés
 4. Nagyon jó megközelítése a dolgoknak és az eseményeknek!Köszönöm!

  VálaszTörlés
 5. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 6. Hát igen. A kereszténység ma olyan hívőkre figyel oda a hírekben, akik valójában nem is számítanak kereszténynek. Más a Bibliájuk, Más a dogmatikájuk. Másként tekintenek az Atya-Fiú kapcsolatra, ami már önmagában kizáró ok a kereszténységből. Ezek az emberek a többi közel keleti keresztény egyházzal egyetemben csupán egy hitehagyott banda,akik önfejű módon nem fogadták el sem Róma felsőbbségét, sem a protestáns nézeteket. nem hisznek Jézus kettős természetében stb. Ha ötszáz, vagy ezer évvel ezelőtt lennénk, akkor Európa vezető vallásos és politikai tisztviselői talán még köszönő levelet is küldenének, amiért segítséget nyújtanak a muszlimok az eretnekek kiirtásában. A kereszténység mind a mai napig magában hordozza a másként gondolkodók kirekesztésének érzését,még akkor is, ha ma már ezt becsomagolták valamilyen udvarias egymás mellett éléssel, melyben "kárhozatos bálványimádóként" ugyan de tiszteletbeli testvérének tekintik a másikat, miközben az meg eretneknek ezt. És ez így megy körbe körbe.
  Lényeg, hogy senkinek nem lehet igaza rajtam kívül. A pápai csalatkozhatatlanság protestánsok részéről elitélt gyakorlata semmiség ahhoz, ami a protestánsokat jellemzi.
  De nem kell kimennünk Európából, hogy olyan eretnekeket találjunk, akik sokak szerint méltatlanul viselik a keresztény jelzőt. De a mérce nem az, hogy az illető milyen mértékben termi meg azokat a gyümölcsöket, melyeket Jézus követel, hanem az, hogy, hogy mennyire tiszta a dogmatikai látása. És inkább tekintünk egy tiszta dogmatikai látással rendelkező becstelen embert testvérünknek, mint egy kellemes jézusi jellemet aki viszont nem hisz Jézus kettős természetében.
  úgy érzem, hogy nem jól van ez. és azt hiszem ezzel a poszttal olyan húrokat pendítettél meg bennem, amely elég sok fájdalmat okoz, mióta olvastam. Én is írtam már hasonlókat, de úgy érzem, hogy falrahányt borsó. Az embernek szüksége van bűnbakokra ahhoz, hogy valakihez képest meg tudja határozni magát. A kereszténységnek szüksége van eretneknek kikiáltott hívőkre, hogy hozzájuk képest tudja magát meghatározni. Ugyanis hogyha saját magát vizsgálná meg, csak úgy önmagához és a lehetőségeihez képest viszonyítva, akkor nem tudná a pozitív eredményt megtalálni. Ezért van szükség valamilyen kifordított teológiára, hogy akkor is keresztény lehessek, ha az életemnek semmi köze a krisztusi elvekhez.És erre nagyon jók a kirekeszthető közösségek

  VálaszTörlés
 7. Sefa, szerintem a dolgok ennél árnyaltabbak. A felvetés jogos, ezért is született ez a cikk, de nem csak ez az oldal létezik. A keresztények minden eltérőség ellenére össze tudnak zárni, és tudnak közösen szólni és szolidárisak lenni. Felekezettől, irányultságtól függetlenül maximálisan elismerték és azonosították magukat az Iraki Káld keresztényekkel is, itt Európában és szerte a világon pl. az arab N ن betűt használva, amikor elüldözték őket.
  A mostani keleti keresztény üldözésben én nem hallottam még sem protestáns, sem katolikus részről eretnekezést. Igen, sok mindent emészteni kell még a nyugati keresztényeknek, de én bizakodó vagyok.
  Nem csak most, hanem korábban is voltak testvéries hangok éppen a Koptokat illetően egy 2000-s katolikus lapban.

  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/001119/0602.html

  Tudomásul kell venni,hogy a kereszténység nem egy színű, de ugyanaz az ÚR. Sajna vannak konfliktusok, de nem a középkorban élünk, akárhogyan is nyilvánul meg néhány ember.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tudom, hogy az elmúlt kb egy évben az európai kereszténység hogyan állt hozzá a közel keleti keresztény üldözéshez. De azt is tudom, hogy mit kapnék a magyar keresztény fórumokon, ha a hozzászólásaimban tagadnám Jézus kettős természetét. Gyakorlatilag virtuálisan elégetnének, mint ahogy ezt tették már velem jópárszor. Ha pedig ilyen ellentmondás van a tett és a szavak között, akkor ott valami nem stimmel. És lehet, hogy az együttérzés nem őszinte. Vagy az európai átlag keresztény nem is tudja, hogy olyanokkal szolidáris, akiket korábban kiátkoztak, elvetettek

   Törlés
  2. Ez szimpla dogmatörténelem. Ha valaki ettől keresztény, az ő baja :)
   A keleti keresztények dogmatikai szempontból azért nem annyira neccesek. A kettős természet értelmezésében vannak árnyalatnyi, megfogalmazási különbségek, de a többi ok. Ha valaki tisztában van némileg a dogmatikával, ezen már nem fog fennakadni.

   Nyílván protestáns részről a liturgia és az egyház szervezeti felfogás messze van tőlünk, de erre mondom azt, hogy éles helyzetben ez sokad rangú dolog.
   Nem ezt kell látni, pláne üdvözölni, hanem a testvéreket a hitüket és állhatatosságukat.

   Törlés
 8. Kedves Sefatias és Zoli!

  Nem pontosan értem, hogy miről beszéltek, de szeretném felfogni. Segítenétek nekem ebben?

  "Hát igen. A kereszténység ma olyan hívőkre figyel oda a hírekben, akik valójában nem is számítanak kereszténynek. Más a Bibliájuk, Más a dogmatikájuk. Másként tekintenek az Atya-Fiú kapcsolatra, ami már önmagában kizáró ok a kereszténységből."

  Krisztusnak ma is csak 1 eklézsiája ( szellemi egyháza), és 4 féle gyülekezete van a földön ( a kopt keresztények, ortodoxok, keletiek, stb, a Thiatirabeli gyülekezethez tartoznak. A római kat egyház hívő része is, de az lényegesen bonyolultabb kategória, mert ott a Jezabel tanít. (Meg egyéb gond is van vele)). Továbbá csak 1 dogmája, igazsága van, amely a Bibliában, Isten igéjében, beszédében van leírva, amelyet a Szent Lélek ( amelyet minden újjászületett keresztény kapott) megvilágosításában, kijelentésében értelmezünk! Aki elvezet bennünket minden igazságra, és Aki megtermi bennünk azokat a gyümölcsöket, amely hasonlóvá tesz bennünket Krisztushoz. Aki az Igazságból való, az mind ugyanúgy érti a bibliai igazságokat, mivel azokat a Szent Lélek tanítja meg azoknak. A Szent Lélek pedig nem tanít mindenkinek mást-mást ( persze ez nem jelenti azt, hogy egyik keresztény nem rendelkezhet több ismerettel, mint a másik, hiszen ismeretről, ismeretre is jutunk az idő haladtával). Továbbá éppen a Szent Lélek az, Aki bizonyságot tesz valaki beszédének, vagy tanításának, ismeretének, az Istentől való származásáról, illetve, hogy ha nem Tőle származik valami. Jn 8,47 Aki az Istentől származik, megérti az Isten beszédét; ...
  Nincs "sokszínű" kereszténység, csak az emberek "sokszínűek". ( Lehetnek a fent leírt gyülekezeteknek eltérő "liturgiájuk", de az igazságot nem értelmezhetik a Bibliával ellentétes módon azok, akik az eklézsiába tartoznak. Ahol nem az az alap ( a Szent Lélek kijelentésében), ott nem az az evangélium hirdettetik, amely Jézus által hirdettetett. Ezért nem azt a "Jézust" hirdetik, Aki által üdvösségünk lehet.

  " Ezek az emberek a többi közel keleti keresztény egyházzal egyetemben csupán egy hitehagyott banda,akik önfejű módon nem fogadták el sem Róma felsőbbségét...."

  Róma "felsőbbsége" nem létezik Isten szemében ( ő a kis szarv, akinek nagyokat mondó szája van), sőt a fenevadnak neveztetik, aki harcolt/harcol a szentek ellen, és legyőzi őket. A Nagy Paráznának, aki részeg a szentek vérétől, és akinek hatalma van a föld királyai felett. (A Jelenések könyvéből egyértelmű.) Bár, mivel az evangélium ott is hirdettetik ( ha gyom magvakkal együtt is), ezért ott is vannak Istennek gyermekei. Azok, akiknél az evangélium magja jó földet talált a szívükben.
  Továbbá nem az a lényeg, hogy az emberek elfogadnak-e bennünket kereszténynek, hanem, hogy Isten azt mondja-e rólunk, hogy az Ő fiai vagyunk, és hogy Krisztus is bizonyságot tesz e rólunk a mennyei Atya előtt, és a szent Angyalok előtt, hogy az övéi vagyunk. Mert azok az Isten fiai, akiket az Isten Szelleme vezérel. És Jézus azoknak adott hatalmat, hogy Isten fiaivá váljanak, akik befogadták Őt a szívükbe, és az Ő beszédeit hallgatják, és megtartják. Továbbá csak az Krisztusé, akiben a Krisztus Szelleme él.

  Ida

  VálaszTörlés
 9. ".. nem hisznek Jézus kettős természetében stb. "

  Minden Szent Lélek által újjászületett kereszténynek ( akik kizárólag csak ez alapján válnak Isten gyermekeivé, és az Istentől alapított eklézsia tagjaivá, Krisztus testévé) tény Krisztus kettős természete. Mert ezt nem "test és vér" jelenti ki nekünk, hanem a mennyei Atya, amikor megtérünk, és a szívünkbe hívjuk, és fogadjuk Jézust. (1 Ján. 5,9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a mellyel bizonyságot tett az ő Fiáról. A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a mellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról. ) Ahogyan a Bibliáról, mint Isten beszédéről is ekkor kapunk bizonyságot a szívünkbe, és tudjuk, hogy az az Isten igéje, beszéde. Ami ettől kezdődően válik számunkra nyitottá, és érthetővé. (Aki nem születik újjá Szellemtől és víztől, az nem mehet be az Isten országába. Lehet vallásos, hiheti, hogy egy az Isten, hiheti, hogy Jézus a Megváltó, és stb, de ettől még nem lett Isten gyermeke, és nem lett Isten családjának a tagja. Nem lehet Jézussal és Istennel személyes kapcsolatban, és emiatt nem ismerheti meg Istent, Jézust, és a Szent Lélek Istent sem. És emiatt Isten, és Jézus se "ismeri" őt.)

  "Ha ötszáz, vagy ezer évvel ezelőtt lennénk, akkor Európa vezető vallásos és politikai tisztviselői talán még köszönő levelet is küldenének...."

  A "test szerint való" (csak vallásos) mindig üldözi a Szellem szerint valót. (2 Tim. 3,12 De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.) Ez mindig is így történt.

  "A kereszténység mind a mai napig magában hordozza a másként gondolkodók kirekesztésének érzését..."

  Aki valóban keresztény, annak valóban el kell (előbb-utóbb) szeparálódnia mindenkitől, aki nem az. Nem azért teszi, mert emberileg nem kellemesebb udvariasnak lenni, hazudni, megalkudni, és mindenkit, és mindent elfogadnia, tolerálnia, hanem azért mert Isten ezt követeli meg tőle, ha az Övé akar lenni. Isten országa, amely az övéiben, a keresztényekben van, csak így válik láthatóvá, és megkülönböztethetővé egyebektől (2 Tim. 3,5 Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.), és a világtól. A bizonyságtétel is csak akkor eredményes, ha valódi szentség tartozik hozzá. ( Függetlenül attól, hogy mások ezt esetleg szeretetlenségnek fogják fel. De a keresztényeknek Istennek kell tetszeni, és nem embereknek. Noha természetesen mindenki szeretné, ha szeretnék őt, de mindenkinek döntenie kell, hogy számára kinek a szeretete a fontosabb. Mert aki jobban szereti apját, anyját,...stb, "egyházát", vagy a világot.... Jézus pedig azt mondta, hogy gyűlöletesek leszünk mindenki szemében az Ő nevéért....! Vagyis akit nem gyűlölnek, és üldöznek az Úr Jézus nevéért, az inkább szomorkodhat, mint a másik...!)

  Igaz tan nélkül ( ami a Bibliában, Isten beszédében van leírva, és amelyet a Szent Lélek kijelentése által ismerhetünk meg, Aki nálunk lakozik, és bennünk él, és velünk marad örökre ( ha mi is a Krisztusban és a Belé vetett hitben maradunk), nincs igaz hit, és látás. Nincs Isten ismeret, és nem lehet valódi szentség se. Mert Isten szentel meg bennünket. Továbbá, ha nem vagyunk az újjászületés által beoltva a szőlőtőbe ( aki a Krisztus), akkor valódi gyümölcsöt se teremhetünk. Amit mi a saját "izzadságunk" ( erőnk) által tudunk "teremni", az nem áll meg Isten előtt. Isten csak a Krisztusban, a Szent Lélek által termett gyümölcsöket fogadja el. A többi "gyümölccsel" (amely más "bokrokon" terem, és nem a szőlővesszőn) , esetleg az utolsó ítéletnél állhatunk meg Isten előtt, ahol az ítélet a cselekedetek által fog megtörténni. De biztos vagyok benne, hogy Isten családjába tartozni sokkal többet jelent, mint azokhoz, "akik a pogányok közül megtartatnak"-hoz.
  Ida

  VálaszTörlés
 10. "...úgy érzem, hogy nem jól van ez. és azt hiszem ezzel a poszttal olyan húrokat pendítettél meg bennem, amely elég sok fájdalmat okoz, mióta olvastam...."

  2 Kor. 7,10 Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. ( Nekünk kell az Igazságot befogadnunk, és nem másoktól elvárni, hogy bennünket, és az elképzeléseinket igazként fogadjanak el. Ráadásul nem is érünk vele semmit, ha mások elfogadnak bennünket, de Isten nem találja meg bennünk az Igazságot, Aki a Krisztus.
  Mát. 5,20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusokigazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába. )

  " De azt is tudom, hogy mit kapnék a magyar keresztény fórumokon, ha a hozzászólásaimban tagadnám Jézus kettős természetét. Gyakorlatilag virtuálisan elégetnének, mint ahogy ezt tették már velem jópárszor."

  Az újjászületésünkkor csecsemőként születünk újjá a szellemünkben. A növekedést Isten adja, ha engedünk neki. És békességes tűrés által ( Isten munkálkodása, és fegyelmezése alatt) gyümölcsöt is termünk. A gyümölcstermés is a teremtett természet rendje szerint folyik. Előbb rügy, azután virág, és végül a gyümölcs. Persze jó lenne, ha egyből megjelennének az érett gyümölcsök az életünkben, de csak akkor tudunk gyümölcsöt teremni, ha Krisztusban maradunk. És csakis ebben az esetben ábrázolódik ki bennünk a Krisztus. (Azért néhány kereszténynél a rügyek már hamar megjelennek.) Ezért lehetséges az, ha esetleg, az újjászületett keresztények is "máglyára" küldenek. ( Viszont a fent leírtak miatt nem tudnak testvérként elfogadni.)

  Isten áldjon meg benneteket!
  Ida

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ida,
   átolvasom jobban, lehet, hogy reagálok rá, de megmondom őszintén, nem nagyon van kedvem. Nem akarom szájbarágni azt, ami amúgy érthető szerintem. Igazából, nem is értem a célodat. Rengeteget írsz, és ne haragudj, de szerintem ez egy kissé, hogy enyhén fejezzem ki magam: el van mesterségesen szellemiesítve, nem akarom élesebben mondani...

   Törlés
  2. Csatlakozom a Zolihoz. Sokat írtál, de nem mondtál semmit. A kommentjeid csupán levegőbe puffogtatott bibliaversek, minden tartalom nélkül. Igazából egy szót sem értek abból, hogy mit szerettél volna mondani, csak annyi jön le, hogy mindenki hülye csak te nem. Ezt a teológiai nézetet ismerem. Viszont látom esélyét annak, hogy mégis beszéljünk, de ahhoz le kell redukálni a témákat egyre.
   Én arra gondoltam, hogy az egyik gondolatod megérne egy beszélgetést:

   "Minden Szent Lélek által újjászületett kereszténynek ( akik kizárólag csak ez alapján válnak Isten gyermekeivé, és az Istentől alapított eklézsia tagjaivá, Krisztus testévé) tény Krisztus kettős természete. Mert ezt nem "test és vér" jelenti ki nekünk, hanem a mennyei Atya, amikor megtérünk, és a szívünkbe hívjuk, és fogadjuk Jézust."

   Leírnád nekem, hogy a mennyei Atya miként nyilatkoztatta ki neked Jézus kettős természetét?

   Törlés
 11. @sefatias: Úgy látom, hogy még mindig körbe-körbe forogsz. Olyat kérsz számon a másiktól, amit nem lehet racionálisan megmagyarázni. A saját blogodban sok ember próbálta ezt elmagyarázni (többek között én is leírtam megtérésem rövid történetét) de te hajthatatlan maradtál.

  firecrest

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hogyan forgok körbe körbe? És mit, és hogyan próbáltak nekem elmagyarázni? A megtérésed története mire bizonyíték?

   Törlés
 12. Kedves Zoli!

  Bocs, hogy megint zavarlak. Ha elküldöm a választ, annak azonnal meg kellen jelennie? Vagy várni kellene? Be kell jelentkezni, vagy esetleg van valami egyéb, amit nem tettem...?!

  Mindenesetre írtam Sefatiasnak, de többszöri próbálkozásra se ment át. Ha gondolod, és időd van rá, megkérlek, hogy tedd fel.

  Köszönöm. Ida


  Mindent elmondtam kedves Sefatias! Hogy ki a keresztény ( Jézus bennem, én Őbenne), ki Isten gyermeke, és hogyan válik valaki azzá. Hogy mi az Isten egyháza, és, hogy kik tartoznak abba bele. Hogy mi nem az Isten egyháza, és azokba kik tartoznak. És, hogy miért abszolút felesleges annak az egyháznak a kegyeit keresni...! ( A kommentjeim pedig csak azoknak a "levegőbe puffogtatott Biblia versek, minden tartalom nélkül", akik a "folyó" túloldalán vannak, és nem is érthetik, hogy miről van szó azokban! Magyarul, azoknak, akik nem Istentől születettek. És ez nem teológiai nézet, hanem az igazság, amiről a Bibliában olvashatsz. És nem arról van szó, hogy "mindenki hülye, csak én nem" (mert minden újjászületett keresztény csak ezt tudja neked mondani, nem csak én), hanem arról a igazságról, amelyet Isten közölt velünk, a Szentírásban.)

  A kérdésedre pedig: amikor teljes szívedből megtérsz, megbánod, és megvallod bűneidet, el, és befogadod Jézust megváltódnak, és Uradnak, akkor a Szent Lélek által a szívedbe költözik, és újjászületsz. Azonnal tudod ( Isten azonnal kijelentést ad a szívedbe arról), hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülött Fia, aki maga is Isten. Személyes kapcsolatba kerülsz Vele (bűneid megbocsátja, és vére betakar), és rajta keresztül szabad bejáratod van Istenhez is, Akivel szintén személyes kapcsolatba kerülsz.

  De ide rakok egy linket, hogy ne írjak sokat:

  https://www.youtube.com/watch?v=mxXyZYFoOPM

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem kell sehova sem bejelentkezni,de, le kell gördíteni a legutolsó névtelen opcióhoz, nem kell a google fióknál hagyni(ha nem vagy gmailes).
   Ha kér utána egy számsor vagy betűsor beírást(nem vagy robot), azt be kell írni, ha nem kér akkor csak közzétevés.
   Érdemes előtte (CTR+C CTR+V) kimásolni, hogy ha nem sikerül, akkor, ne kelljen újra beírni.

   Még egyre kérnélek, próbálj a témánál maradni, hidd el, tudjuk mi a megtérés és az újjászületés.
   Zoli

   Törlés
 13. @sefatias:

  " A megtérésed története mire bizonyíték?"-kérdezed.

  Aki nincs benne a kegyelemben annak valóban semmi az Őbenne hívőknek pedig a valóság.

  Én leírtam a blogodban amire kértél. Úgy látszik te ragaszkodsz a tárgyi bizonyítékokhoz.

  Ezért is jöttem el onnét. További vitánkat értelmetlennek tartom.

  Üdv: firecrest

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Firecrest!
   Elolvastam ismét a megtérésed történetét. Bevallom őszintén fogalmam sincs, hogy te abban a pár sorban mit látsz olyan rendkívüli dolognak, ami az éteren és a monitoron keresztül akkora ütőerővel rendelkezik, hogy nekem attól meg kellett volna világosodnom. Én egyáltalán nem ragaszkodom a tárgyi bizonyítékokhoz, csupán a bizonyíthatóság határait jobban kitoltam, mint az átlag keresztény, aki általában bemondásra elhisz mindent.

   Törlés
 14. @sefatias: A nagy dolgok csendben történnek- mondhatnám ezt a közhelyet is.

  Ettől nem fogsz megvilágosodni. Te arra kértél,írjam le megtérésem történetét. Én leírtam. Gondolom kíváncsi voltál a körülményekre. Ne haragudj de úgy érzem, hogy te a nagy ütőerővel bíró történésre vágysz pl. földön fetrengés és így tovább. Az én Istenhez fordulásom
  tucattörténet. Semmi extra nem történt csupán örök életet nyertem.

  Bármit mondhatok neked akár virtuálisan akár élőben nem lesz meggyőző és hihető.

  Az életemnek kell/ene igazolni a változást és a gyümölcsöket.

  Kérdezd meg az ellenségeimet ők remélhetőleg tudni fogják. :)

  Személyes találkozóban is benne vagyok ha életeket kell menteni és bizonyságot tenni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :) Én nem arra kérdeztem rá, amire válaszoltál. Mi ketten teljesen más dimenzióban látjuk a kereszténységet. Ezért kevés a kapcsolódási pont.

   Törlés
 15. Itt nem a kereszténységről van szó hanem az Istenhez forduláshoz a Szentlélek behívásához az életembe.

  Sajnálom ha ezt te nem élted meg/át.

  Ragozhatjuk a témát napestig de ahogy te mondod nem jutunk dűlőre.

  Elolvashatsz ezer könyvet nem fogsz előrébb jutni.

  Alázat és megtört lélek kell ide aki felfogta mi a tét és Őhozzá akar tartozni.

  Semmim nincs csak Ő és az Ő szeretete amit nap mint nap próbálok továbbadni.

  Nem mindig sikerül.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :) Alázat és megtört szív. Ez valóban fontos. De azért nem árt egy kis józan ítélőképesség sem...

   Törlés
 16. Nem mered magad rábízni Istenre.

  A Szentlélek ítélőképessége nem elég neked?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :) szerintem neked fogalmad sincs arról, hogy hányan visszaéltek már ezzel a mondattal. Érdemes lenne odafigyelned Pál és János szavaira:

   "Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba."

   http://sefatias.blog.hu/2013/05/02/cogito_ergo_sum_143

   Törlés
 17. Kedves hozzászólók!
  Megkérhetnélek titeket, hogy ne a másik hitével foglalkozzatok, hanem maradjatok a témánál? Köszönöm!

  VálaszTörlés
 18. De rég volt február 25..... :)

  VálaszTörlés
 19. Ahogy Augustinus írja: a LÉNYEGESEKBEN egység, a LÉNYEGTELENEKBEN külöbség :)

  VálaszTörlés

Kérem a kedves kommentelőket, hogy ne írjatok névtelenül, ha az elején nincs nicknév(névtelenre gördítve), akkor a végére írjátok alá!